Convocatòria d’ajuts per a projectes de prevenció de residus industrials

14 juny 2016
Nous ajuts econòmics per a projectes de prevenció de residus. El termini per la presentació de les sol•licituds finalitza el 23 de juliol de 2016.

Enguany ha entrat en vigor la Resolució TES/1274/2016,de 13 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials, i se’n fa pública la convocatòria.

 

 

PROJECTES SUBVENCIONABLES

 

Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials.

Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte :

  • A1. La prevenció dels residus en el mateix procés productiu.
  • A2. La preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus generats per a la finalitat original o a l’economia general.

 

Classe B . Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.

Els projectes de recerca i desenvolupament ( R+D) poden incloure la recerca industrial i el desenvolupament experimental :

  • B1. Projectes d’R+D per a la prevenció de residus i pel reciclatge en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de fabricació.
  • B2. Projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius.

 

BENEFICIARIS

Empreses i agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya. Addicionalment han de tenir el centre productiu objecte de l’actuació ubicat a Catalunya.

 

IMPORT SUBVENCIONABLE

L’import màxim de les subvencions es determinarà en funció de la inversió o del cost de les accions que s’hagin de dur a terme i que es demostrin estrictament necessàries per dur a terme els projectes, sense que pugui ser superior als percentatges o les quantitats (sobre el cost subvencionable) que s’exposen tot seguit :

T = tipus de projecte; S = superació de normes comunitàries o augment del nivell de protecció ambiental en absència de normes comunitàries; D = adaptació anticipada a futures normes comunitàries; R+D = recerca industrial i desenvolupament experimental

TERMINIS

  • Sol·licitud :

El termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria està obert fins el 23 de juliol de 2016.

 

  • Execució accions :

El termini màxim per a l’execució de les actuacions objecte de la subvenció serà de 36 mesos comptadors des de la data de la resolució d’atorgament de la subvenció.

No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d’ajuda.

           

Adjuntem l’enllaç web a la Resolució TES/1274/2016 on hi podeu consultar les actuacions no subvencionables i la documentació que cal presentar amb la sol·licitud (articles 2.1.3 i 8).

Més informació:

 

DEPARTAMENT de Medi Ambient

Núria Vintró Bellapart

Telèfon: 972 22 55 77

Correu electrònic: nvintro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.