Convocatòria d’ajuts per incentivar la prevenció dels residus industrials

08 juliol 2015

Enguany ha entrat en vigor la Resolució TES/1256/2015, de 26 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a l’execució de projectes de prevenció de residus, d’ecodisseny i de valorització interna de residus industrials, i se’n fa pública la convocatòria.

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases els projectes següents:

Classe A. Projectes de prevenció i valorització en origen dels residus industrials.

Modificació dels processos i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte:

  • A1. La prevenció dels residus generats en el mateix procés productiu.
  • A2. El reciclatge en origen dels residus generats en el mateix procés productiu.

Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental aplicats en el camp de l’ecodisseny i la prevenció dels residus i la valorització en origen dels residus industrials.

Els projectes de recerca i desenvolupament (R+D) poden incloure la recerca industrial i el desenvolupament experimental.

  • B1.Projectes d’R+D de millora dels processos productius per a la prevenció de residus i la valorització en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de fabricació.
  • B2. Projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius.
  • B3. Projectes d’R+D de millora de productes mitjançant la incorporació d’estratègies d’ecodisseny que comportin una prevenció de residus en el seu cicle de vida global que no estiguin inclosos en les classes B1 i B2. Poden incloure projectes de recerca industrial, disseny de prototips, projectes demostratius o altres projectes de desenvolupament experimental.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les empreses i agrupacions d’empreses amb seu social a Catalunya. En el cas dels projectes de millora de processos productius (classe A, B1 i B2), addicionalment han de tenir el centre productiu objecte de l’actuació ubicat a Catalunya.

Poden sol·licitar les ajudes tant les microempreses com les pimes, les mitjanes i grans empreses.

L’import màxim de les subvencions es determinarà en funció de la inversió o del cost de les accions que s’hagin d’emprendre i que es demostrin estrictament necessàries per dur a terme els projectes, sense que pugui ser superior als percentatges o les quantitats (sobre el cost subvencionable) que s’exposen tot seguit:

T = tipus de projecte; S = superació de normes comunitàries o augment del nivell de protecció ambiental en absència de normes comunitàries; D = adaptació anticipada a futures normes comunitàries; R+D = recerca industrial i desenvolupament experimental

T

S

D*

R+D

En cas de pime

En cas de col·laboració efectiva de diverses empreses

A1

30%

5% - 10%

 

+10%

 

A2

30%

5% - 10%

 

+10%

 

B1

 

 

25%

+10%

+15%

B2

 

 

25%

+10%

+15%

B3

 

 

25%

+10%

+15%

El termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria està obert fins el 16 d’agost de 2015.

Adjuntem l’enllaç web a la Resolució TES/1256/2015, on podeu consultar les actuacions no subvencionables i la documentació que cal presentar amb la sol·licitud (articles 2.1.3 i 8).

Més informació:

Departament de Medi Ambient de PIMEC

Sra. Núria Vintró

Telèfon: 972 225577

Correu electrònic: nvintro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.