Convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials 2023 (Departament de Drets Socials)

02 maig 2023
L'objectiu d'aquesta subvenció és promoure projectes i activitats a entitats dels àmbits d'afers socials, inclusió social, famílies, gent gran, joventut, educació en el lleure, infància i adolescència, associacionisme, voluntariat, acció comunitària i atenció a la comunitat gitana, i de programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials que defineix l'actual Cartera de Serveis Socials a Catalunya, en els àmbits competencials del Departament de Drets Socials. 
 
Presentació de sol·licituds: Del 27/04/2023 (9.00 h) al 25/05/2023 (15.00 h) via concurrència competitiva. 
 
Entitats beneficiàries: Es poden acollir a aquesta subvenció les entitats constituïdes legalment que no tinguin ànim de lucre i amb establiment operatiu a Catalunya. 
 
Els requisits de les entitats beneficiàries es poden trobar en el punt 6 de l'Annex 1 de l'Ordre DSO/39/2023. Pressupost: 38.875.884,11 euros i va a càrrec de les partides del pressupost de la Generalitat de Catalunya de l'exercici 2023.
 
 
Enllaços d'interès:

ORDRE DSO/39/2023, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=953505

RESOLUCIÓ DSO/1401/2023, de 24 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials per a l'exercici 2023 (ref. BDNS 690149): https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=958520

 
Més informació: abenitez@pimec.org

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.