Convocatòria per a la concessió de subvencions per fomentar i reactivar la contractació a les empreses

13 abril 2022
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès aprova les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions per fomentar i reactivar la contractació a les empreses.
 
La finalitat és fomentar i reactivar la contractació a les empreses, mitjançant la creació de llocs de treball per contribuir a la reducció de la taxa d'atur al municipi de les Franqueses del Vallès.
 
Poden ser beneficiàries d'aquesta subvenció totes aquelles persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, que duguin a terme una activitat econòmica a les Franqueses del Vallès, així com les persones emprenedores acompanyades pel servei de creació d'empreses del municipi que realitzin la seva activitat a les Franqueses del Vallès i que tinguin capacitat legal per subscriure un contracte laboral a una persona o persones en situació d'atur derivades pel Servei Local d’Ocupació prèvia gestió de l’oferta.
 
El nombre de contractes a presentar per cada persona física o jurídica beneficiària és de 2 contractes com a màxim.
 
Se subvencionaran els contractes que tinguin, com a mínim, una durada mínima de 6 mesos i jornada de 20 hores setmanals.
 
L’import màxim de la subvenció serà de 1.000 € mensuals per a contractacions de 40 hores setmanals durant 6 mesos. Per a les jornades inferiors a les 40 hores, l’import de subvenció mensual durant els 6 mesos serà la part proporcional.
 
Totes les contractacions excloses d'aquestes bases queden recollides a les Bases aprovades en sessió de Junta de Govern Local de data 31 de març de 2022 de l 'Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
 
Els requisits que han de complir les empreses beneficiàries d'aquests ajuts queden definits a les Bases aprovades en sessió de Junta de Govern Local de data 31 de desembre del 2022 de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
 
La dotació pressupostària per a aquestes bases és d’un import total de 50.000,00 €.
 
Més informació:
 
 
Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.