Convocatòria per la concessió d’ajuts en l’àmbit de les activitats de l’oci nocturn afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19

13 desembre 2022

Finalitat de la subvenció

La finalitat d’aquesta línia d’ajuts és fer efectiva la continuïtat de les activitats i reactivació de l’oci nocturn davant els abundants danys i la reducció dràstica i involuntària de l’activitat econòmica d’aquest teixit empresarial durant els mesos d’aturada total a causa de la pandèmia.

 

Persones beneficiàries

Les persones beneficiàries són les persones autònomes i pimes que siguin titulars d’un establiment d’oci nocturn, que  han estat obligades al tancament durant la pandèmia de la COVID-19.

Als efectes d’aquests ajuts s’entenen com a establiments dedicats a l’oci nocturn, els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes i discoteques de joventut. En queden exclosos els bars musicals amb reservats annexos.

 

Quantia

La quantia serà una aportació única màxima de:

-          2.500 € per a establiments de menys de 10 treballadors.

-          7.000 € per establiments de 10 o més treballadors i aforament de menys de 1.300 persones.

-          17.000 € per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de 1.300 persones o més.

A efecte d’aquests ajuts, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores a 31 de juliol del 2022, segons les dades que constin a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

 

Termini

El termini de presentació de sol·licituds amb la documentació corresponent comença el dia 14 de desembre a les 9 del matí i acaba el dia 24 de desembre.

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que es podrà trobar al Canal Empresa, a la web del CCAM o a la web del Departament d’Empresa i Treball i a través de mitjans telemàtics del Canal Empresa

 

Enllaços d’interès

-          Bases de la convocatòria: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=944592

-          Convocatòria dels ajuts: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=944835

 

Més informació: rcarbo@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.