Convocatòria 2021 d'ajuts per al suport a l'ocupació de persones amb discapacitat dels CET

26 octubre 2021

Amb data 26 d'octubre ha estat publicada al DOGC la Resolució EMT/3157/2021, de 19 d'octubre, per la qual es fa pública la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió d'ajuts a determinats supòsits de l'Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts de dues línies de suport a l'ocupació de persones treballadores amb discapacitat de característiques especials dels centres especials de treball, i que promouen la Direcció General d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives.

Els ajuts d'aquesta convocatòria són per als supòsits següents:

a) Línia 1, les subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau igual o superior al 33% i inferior al 65%, que no hagin obtingut subvenció pel Programa 2 de l'Ordre TSF/91/2017 (DOGC núm. 7373, de 19.5.2017), que preveu l'apartat 2 de la base 1 de l'annex 2 de l'Ordre TSF 223/2017, de 28 de setembre.

b) Línia 2, les subvencions destinades al suport professional a persones treballadores amb discapacitat d'especials dificultats (és a dir, persones afectades per malaltia mental, paràlisi cerebral o discapacitat intel·lectual amb un grau igual o superior al 33%, i les persones amb discapacitats físiques i sensorials amb un grau igual o superior al 65%) en centres especials de treball que tinguin aprovat el Programa 1 que regula l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig.

- Pressupost: 31.000.000 €

-  El termini de presentació del formulari de sol·licitud s'inicia a les 9.00 hores del dia 30 d'octubre i finalitza a les 15.00 hores del dia 10 de novembre de 2021. La sol·licitud i altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions s'han de formalitzar exclusivament per via electrònica. El formulari de sol·licitud estarà a disposició de les persones i entitats interessades al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) i a l'apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

 

Més informació:

Sílvia Miró

Directora Àrea de Treball

smiro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.