Convenis col•lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de maig de 2016

09 juny 2016
Des del Departament Jurídic us informem dels convenis col·lectius i de les normatives publicades durant el mes de maig de 2016, d'àmbit nacional, autonòmic, i de la província de Girona i Tarragona.

Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de maig de 2016

 

·Convenis col·lectius

Publicats al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)

 

Resolución de 15 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el XV Convenio colectivo interprovincial para el comercio de flores y plantas.(BOE núm. 105, de 2 de maig de 2016)

 

Resolución de 22 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2016 del Convenio colectivo del sector despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales. (BOE núm. 109, de 5 de maig de 2016)

 

Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo estatal regulador de las relaciones laborales entre los productores de obras audiovisuales y los actores que prestan servicios en las mismas. (BOE núm. 118, de 16 de maig de 2016)

 

Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el VII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios privados y centros de formación de postgraduados. (BOE núm. 118, de 16 de maig de 2016)

 

Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de las industrias del frío industrial. (BOE núm. 120, de 18 de maig de 2016)

 

Resolución de 5 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo sobre tablas salariales y modificación de los artículos 1, 11, 29 y anexo III del Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile y discotecas. (BOE núm. 120, de 18 de maig de 2016)

 

Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón.(BOE núm. 121, de 19 de maig de 2016)

 

 

Publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

 

RESOLUCIÓ TSF/1078/2016, de 25 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord Interprofessional de Catalunya 2015-2017 (codi de conveni núm. 79100065092016).(DOGC núm. 7112, de 3 de maig de 2016)

 

RESOLUCIÓ TSF/1184/2016, de 4 de maig, per la que es disposa la inscripció i la publicació del II Conveni col·lectiu de treball per als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç de Catalunya (codi de conveni núm. 79002585012007).(DOGC núm. 7120, de 13 de maig de 2016)

 

 

Publicats al Butlletí Oficial de la província de Girona (BOPG)

 

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de xocolates, bombons i caramels de la província de Girona, per als anys 2016 - 2017 (codi de conveni núm. 17000585011994). (BOPG núm. 100, de 26 de maig de 2016)

 

Publicats al Butlletí Oficial de la província de Tarragona (BOPT)

 

Resolució per la rectificació d’errada a la Resolució de 14 d’abril de 2016, en què es publicava el Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de prefabricats de formigó i derivats del ciment, de la província de Tarragona, per l’any 2015 (BOP núm. 79, de 26 d’abril de 2016, inserció amb número 2016-02998).(BOPT núm. 103, de 31 de maig de 2016)

 

 

·Normativa

 

 

Publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

 

DECRET LLEI 2/2016, de 17 de maig, de modificació de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.(DOGC núm. 7123, de 19 de maig de 2016)

 

 

Si esteu interessats a rebre algun conveni podeu sol·licitar-lo al nostre Departament Jurídic i Laboral, Sra. Gemma Soro, al correu electrònic:gsoro@pimec.org

 

Més informació:

DEPARTAMENT Jurídic

Vicenç González Roig

Telèfon: 934964500

Correu electrònic: vgonzalez@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.