Convenis col•lectius i normativa rellevant

05 juliol 2016
Publicada durant el mes de juny de 2016

·Convenis col·lectius

 

Publicats al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)

 

Resolución de 1 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de la banca. (BOE núm. 144, de 15 de juny de 2016)

 

Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo marco de ámbito estatal para el sector de actividades forestales. (BOE núm. 150, de 22 de juny de 2016)

 

Resolución de 15 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la modificación de la tabla salarial para 2016 del II Convenio colectivo de la industria de producción audiovisual (técnicos). (BOE núm. 155, de 28 de juny de 2016)

 

Resolución de 15 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la revisión salarial para 2016 del II Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores. (BOE núm. 155, de 28 de juny de 2016)

 

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen errores en la de 22 de junio de 2015, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de acción e intervención social 2015-2017. (BOE núm. 156, de 29 de juny de 2016)

 

Publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

 

RESOLUCIÓ TSF/1327/2016, de 18 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de les empreses emmagatzemadores dedicades a la importació, exportació, manipulació, envasatge, torrefacció i comerç majorista i minorista de fruits secs de Barcelona, Girona i Lleida per als anys 2014-2016 (codi de conveni núm. 79002175012004).(DOGC núm. 7132, de 1 de juny de 2016)

 

RESOLUCIÓ TSF/1371/2016, de 25 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de treball d'aparcaments i garatges de Catalunya (codi de conveni núm. 79001575011999).(DOGC núm. 7134, de 3 de juny de 2016)

 

RESOLUCIÓ TSF/1582/2016, de 21 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord de modificació de l'article 61 del Conveni col·lectiu de treball per als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç de Catalunya (codi de conveni núm. 79002585012007).(DOGC núm. 7151, de 29 de juny de 2016)

 

Publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB)

 

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2016 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08001065011994). (BOPB de 9 de juny de 2016)

 

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la fusta de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08005785011994). (BOPB de 10 de juny de 2016)

 

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per a les indústries de l'oli i els seus derivats per a l'any 2016 (codi conveni 08002535011993). (BOPB de 10 de juny de 2016)

 

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de pròrroga de la ultraactivitat del Conveni col·lectiu de treball de la indústria flequera de la província de Barcelona fins al 31 de maig de 2016 (codi de conveni núm. 08002525011994). (BOPB de 13 de juny de 2016)

 

Publicats al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT)

 

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora-Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció, de la província de Tarragona, de les taules salarials per a l’any 2016 (codi de conveni núm. 43000145011994).(BOPT núm. 107, de 6 de juny de 2016)

 

·Normativa

 

 

Publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

 

ORDRE TSF/130/2016, de 17 de maig, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 26 de juny de 2016.(DOGC núm. 7132, d’1 de juny de 2016)

 

ORDRE TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2017.(DOGC núm. 7135, de 6 de juny de 2016)

 

 

Si esteu interessats a rebre algun conveni podeu sol·licitar-lo al nostre Departament Jurídic i Laboral, Sra. Gemma Soro, al correu electrònic:gsoro@pimec.org

 

 

 

 

Més informació:

DEPARTAMENT Jurídic

Vicenç González Roig

Telèfon: 934964500

Correu electrònic: vgonzalez@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.