Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de juny 2019

03 juliol 2019

·Convenis col·lectius (BOE)

Resolución de 23 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la actualización salarial para 2017, 2018 y 2019 del VI Convenio colectivo general de ámbito nacional para el sector de aparcamientos y garajes.

(BOE núm. 132 de 3 de juny).

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo para la acuicultura marina nacional. (BOE núm. 134 de 5 de juny).

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas para 2018 y las provisionales para 2019 del Convenio colectivo estatal para las industrias lácteas y sus derivados.(BOE núm. 134 de 5 de juny).

Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para 2019 del Convenio colectivo de Médicos del Mundo.(BOE núm. 140 de 12 de junio de 2016)

Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial y la correspondiente tabla definitiva para el año 2018 del VII Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento.(BOE núm. 140 de 12 de junio de 2016).

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de revisión salarial y prórroga para el año 2018 del II Convenio colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.(BOE núm. 141 de 13 de junio de 2019).

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.(BOE núm. 143 de 15 de juny de 2019).

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector laboral de restauración colectiva. (BOE núm. 145 de 18 de juny de 2019).

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo sectorial de ámbito estatal de las administraciones de loterías.(BOE núm. 146 de 19 de juny de 2019).

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo relativo a la aplicación de los apartados 2 y 3 del artículo 24 del Convenio colectivo del sector de grandes almacenes.(BOE nº 25 de junio núm. 151).

Resolución de 14 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares 2019-2020. (BOE núm. 153 de 27 de juny 2019)

 

 

Convenis col·lectius (DOGC)

RESOLUCIÓ TSF/1479/2019, de 13 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acta de la Comissió paritària del X Conveni col·lectiu de treball d'establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques de Catalunya (codi de conveni núm. 79000815011994). (DOGC núm. 7891 de 6 de juny de 2019).

RESOLUCIÓ TSF/1504/2019, de 23 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de treball per a empreses i treballadors/ores de malalts i accidentats en ambulància (transport sanitari) (codi de conveni núm. 79001955012002). (DOGC núm. 7894 de 11 de juny de 2019)

RESOLUCIÓ TSF/1506/2019, de 13 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres d'estètica i bellesa de Catalunya (codi de conveni núm. 79002515012006).(DOGC núm. 7894 de 11 de juny de 2019).

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

ORDRE TSF/116/2019, de 7 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2020. (DOGC 7897 de 14 de juny 2019).

ORDRE TSF/117/2019, de 7 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/225/2018, de 21 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2019. (DOGC 7897 de 14 de juny 2019).

RESOLUCIÓ TSF/1654/2019, de 29 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu del comerç del vidre, pisa, ceràmica i similars de Catalunya (codi de conveni núm. 79000085011993).(DOGC 7905 de 27 de juny 2016).

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

 

Publicats al Butlletí Oficial de la província de Barcelona (BOPB)

Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria flequera de la província de Barcelona per als anys 2018-2019.(BOPB 21 de juny 2019).

 

Publicats al Butlletí Oficial de la província de Girona (BOPG)

Conveni col·lectiu de treball del sector de confiteria, pastisseria i brioixeria de la província de Girona, per als anys 2018 i 2019 (codi de conveni núm. 17000045011994) (BOPG 119 de 20 de juny 2019).

 

Publicats al Butlletí Oficial de la província de Tarragona (BOPT)

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació del text del Conveni col·lectiu de treball del sector de forners, de la província de Tarragona, per als anys 2018 - 2020 (codi de conveni núm. 43000375011994).

 

 

 

Més informació:                                                          

DEPARTAMENT JURIDIC

Gemma Soro

Telèfon: 934964500

Correu electrònic: gsoro@pimec.org