Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de juny de 2018

11 juliol 2018
El Departament Jurídic t'informa de les novetats publicades als Diaris Oficials.

·Convenis col·lectius

Publicats al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)

Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del Acuerdo relativo al incremento para el año 2018 del complemento salarial variable y no consolidable del Convenio colectivo del sector de grandes almacenes. (BOE núm. 141, d'11 de juny de 2018)

Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios.(BOE núm. 141, d'11 de juny de 2018)

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo en materia salarial para 2018 del Convenio colectivo del sector de empresas de publicidad.(BOE núm. 142, de 12 de juny de 2018)

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para las industrias lácteas y sus derivados.(BOE núm. 142, de 12 de juny de 2018)

Resolución de 12 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal de empresas de Seguridad. (BOE núm. 154, de 26 de juny de 2018)

Resolución de 12 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo nacional para las industrias de pastas alimenticias. (BOE núm. 156, de 28 de juny de 2018)

Resolución de 12 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2017 del Convenio colectivo estatal del sector de acción e intervención social. (BOE núm. 156, de 28 de juny de 2018)

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales provisionales para el año 2018 del Convenio colectivo estatal para las industrias lácteas y sus derivados. (BOE núm. 156, de 28 de juny de 2018)

 

Publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

RESOLUCIÓ TSF/1260/2018, de 22 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord sobre les taules salarials per a l'any 2018 del I Conveni col·lectiu d'ensenyament privat reglat no concertat de Catalunya (codi de conveni núm. 79002915012012). (DOGC núm. 7646, de 20 de juny de 2018)

RESOLUCIÓ TSF/1261/2018, de 22 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acta de la Comissió paritària del IX Conveni col·lectiu dels establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques (codi de conveni núm. 79000815011994). (DOGC núm. 7646, de 20 de juny de 2018)

RESOLUCIÓ TSF/1262/2018, de 7 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació de l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (codi de conveni núm. 79100015072015). (DOGC núm. 7646, de 20 de juny de 2018)

RESOLUCIÓ TSF/1375/2018, de 15 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de preparats alimentaris i productes dietètics de la Comunitat Autònoma de Catalunya (codi de conveni núm. 79000625011994). (DOGC núm. 7652, de 28 de juny de 2018)

 

Publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB)

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de fabricació de prefabricats de formigó i derivats del ciment de la província de Barcelona per als anys 2017-2020 (codi de conveni núm. 08001755011994). (BOPB de 7 de maig de 2018)

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector dels càmpings i ciutats de vacances de la província de Barcelona per als anys 2018 -2019 (codi de conveni núm. 08000365011994). (BOPB de 28 de juny de 2018)

 

Publicats al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la revisió salarial per a l’any 2018 del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques gironines (codi conveni 17000035011994). (BOPG núm. 116, de 15 de juny de 2018)

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de xocolates, bombons i caramels de la província de Girona per als anys 2018-2019 (codi de conveni núm. 17000585011994). (BOPG núm. 123, de 26 de juny de 2018)

 

Publicats al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOPL)

Resolució de 23 de maig de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de les comarques de Lleida per als anys 2017 a 2019 (codi de conveni núm. 25000245011993).(BOPL núm. 113, de 12 de juny de 2018)

Resolució de 13 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord parcial relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció de les comarques de Lleida (codi de conveni núm. 25000095011994). (BOPL núm. 118, de 19 de juny de 2018)

Correcció d’errades a la Resolució d’inscripció i publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de les comarques de Lleida per als anys 2017 a 2019. (BOPL núm. 122, de 25 de juny de 2018)

 

Publicats al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de materials de la construcció, de la província de Tarragona per als anys 2018-2020 (codi de conveni núm. 43001475011996). (BOPT núm. 116, de 15 de juny de 2018)

 

Si esteu interessats a rebre algun conveni podeu sol·licitar-lo al nostre Departament Jurídic i Laboral, Sra. Gemma Soro gsoro@pimec.org o Sra. Gemma Vila gvila@pimec.org   

 

Més informació:                                                                           

Departament Jurídic

Mª Estrella Rincón Sanclemente

Telèfon: 934964500

Correu electrònic: erincon@pimec.org