Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de juliol de 2021

30 juliol 2021

CONVENIS BOE

Resolució de 26 d'abril de 2021, de la Direcció general de Treball, per la qual es registren i publiquen els Acords de revisió salarial i les taules salarials per a l'any 2021 del VII Conveni col·lectiu estatal del sector de fabricants de guix, escaioles, calç i els seus prefabricats. https://boe.es/boe/dias/2021/07/06/pdfs/BOE-A-2021-11211.pdf

Resolució de 7 de juliol de 2021, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica el XX Conveni col·lectiu general de la indústria química. https://boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-A-2021-12038.pdf

Resolució de 7 de juliol de 2021, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica la Sentència de la Sala del Social de l'Audiència Nacional relativa a l'IV Acord per a la regulació de les relacions laborals en el sector de l'estiba. https://boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-A-2021-12040.pdf

Resolució de 19 de juliol de 2021, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal de pastes, paper i cartró. https://boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12793.pdf

Resolució de 20 de juliol de 2021, de la Direcció general de Treball, per la qual es corregeixen errors en la de 31 de maig de 2021, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu nacional per a les empreses dedicades als serveis de camp, per a activitats de reposició i serveis de màrqueting operacional. https://boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12794.pdf

 

NORMATIVA BOE

Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància. https://boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11472.pdf

 

DOGC

ORDRE EMT / 157/2021, de 22 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de l'ajuda extraordinària adreçada a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació a conseqüència de la crisi derivada de la COVID- 19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8465/1863964.pdf

RESOLUCIÓ SLT/2048/2021, de 30 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8449/1860408.pdf

RESOLUCIÓ SLT/2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=905752

RESOLUCIÓ SLT/2212/2021, de 13 de juliol, per la qual es modifica la Resolució 2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8458/1862537.pdf

ORDRE EMT/159/2021, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID19. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8465/1863927.pdf

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de pròrroga del Conveni col·lectiu del sector de Càmpings i ciutats de vacances de la província de Barcelona per a l’any 2020 (codi de conveni núm. 08000365011994). https://bop.diba.cat/anunci/3106871/acord-de-prorroga-del-conveni-col-le...

 

Més informació:

Gemma Soro gsoro@pimec.org

Departament Jurídic

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.