Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de gener de 2023

03 febrer 2023
Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.

CONVENIS BOE

Resolució de 23 de desembre de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la modificació del XXIV Conveni col·lectiu del sector de banca. https://boe.es/boe/dias/2023/01/05/pdfs/BOE-A-2023-343.pdf

Resolució de 9 de gener de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu nacional de revistes i publicacions periòdiques 2022-2024. https://boe.es/boe/dias/2023/01/19/pdfs/BOE-A-2023-1566.pdf

Resolució de 9 de gener de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord relatiu a l'actualització de les taules salarials, corresponent a l'any 2022, de la província de Barcelona, del Conveni col·lectiu general del sector de la construcció. https://boe.es/boe/dias/2023/01/19/pdfs/BOE-A-2023-1567.pdf

Resolució de 9 de gener de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la revisió salarial per a l'any 2023 i les corresponents taules salarials del VIII Conveni col·lectiu nacional d'universitats privades i centres de formació de postgraduats. https://boe.es/boe/dias/2023/01/19/pdfs/BOE-A-2023-1570.pdf

Resolució de 16 de gener de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord parcial del VI Conveni col·lectiu del sector de la construcció. https://boe.es/boe/dias/2023/01/26/pdfs/BOE-A-2023-2143.pdf

Ordre PCM/74/2023, de 30 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2023. https://boe.es/boe/dias/2023/01/31/pdfs/BOE-A-2023-2472.pdf

 

NORMATIVA BOE

Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada. https://boe.es/boe/dias/2023/01/05/pdfs/BOE-A-2023-160.pdf

Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes. https://boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-A-2023-625.pdf

Ordre ISM/2/2023, d'11 de gener, per la qual es modifica l'Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i el control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada. https://boe.es/boe/dias/2023/01/13/pdfs/BOE-A-2023-781.pdf

Ordre ISM/25/2023, de 13 de gener, per la qual s'estableixen per a l'any 2023 les bases de cotització a la Seguretat Social dels treballadors del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar inclosos als grups segon i tercer. https://boe.es/boe/dias/2023/01/17/pdfs/BOE-A-2023-1086.pdf

Correcció d'errades de l'Ordre ISM/2/2023, d'11 de gener, per la qual es modifica l'Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada. https://boe.es/boe/dias/2023/01/28/pdfs/BOE-A-2023-2256.pdf

 

CONVENIS DOGC

RESOLUCIÓ EMT/4203/2022, de 27 de desembre, por la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d'hostaleria i turisme de Catalunya (codi de conveni núm. 79000275011992). https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=948488

 

NORMATIVA DOGC

CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre EMT/278/2022, de 20 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2023 (DOGC núm. 8818, de 22.12.2022). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=949376

ORDRE EMT/8/2023, de 20 de gener, de modificació de l'Ordre EMT/278/2022, de 20 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=950189

 

BUTLLETÍ OFICIAL PROVÍNCIA DE GIRONA

RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2023, per la qual es disposa la inscripció i la publicació dels Acords de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i les obres públiques de la província de Girona de 21 de novembre de 2022, relatius a la pròrroga del conveni col·lectiu fins al 31/05/2023, les taules salarials vigents des de l’01/06/2022 fins al 31/05/2023, el calendari laboral per a l’any 2023, i l’article 52 bis 3.a del VI Conveni col·lectiu general del sector de la construcció introduït per la Resolució de 23 de juliol de 2022, de la Direcció General de Treball, que registra i publica l’Acord de modificació d’aquest Conveni col·lectiu (codi de conveni núm. 17000055011994). https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2023/14/2023140230.pdf

 

BUTLLETÍ OFICIAL PROVÍNCIA DE TARRAGONA

RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de fabricants de galetes, de la província de Tarragona, per als anys 2020-2023 (codi de conveni núm. 43000265011994). https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20230102&anyp=2022&num=12392&v=i

 

BUTLLETÍ OFICIAL PROVÍNCIA DE BARCELONA

Conveni col·lectiu de treball del sector de vins de Barcelona i província per als anys 2020-2023. https://bop.diba.cat/anunci/3382144/conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-de-vins-de-barcelona-i-provincia-per-als-anys-2020-2023-generalitat-de-catalunya-departament-d-empresa-i-treball

Conveni col·lectiu de treball del sector d'empreses de begudes refrescants, xarops i orxates de la província de Barcelona per als anys 2021-2023. https://bop.diba.cat/anunci/3377657/conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-d-empreses-de-begudes-refrescants-xarops-i-orxates-de-la-provincia-de-barcelona-per-als-anys-2021-2023-generalitat-de-catalunya-departament-d-empresa-i-treball

Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2022-2024. https://bop.diba.cat/anunci/3379310/conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-de-la-industria-siderometal-lurgica-de-la-provincia-de-barcelona-per-als-anys-2022-2024-versio-en-catala-i-castella-generalitat-de-catalunya-departament-d-empresa-i-treball

Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç del metall de la província de Barcelona per als anys 2022-2024. https://bop.diba.cat/anunci/3381486/conveni-col-lectiu-de-treball-del-se...

Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona, relatiu al calendari laboral per a l'any 2023. https://bop.diba.cat/anunci/3382052/acord-de-la-comissio-paritaria-del-c...

Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç tèxtil de la província de Barcelona per als anys 2022-2024. https://bop.diba.cat/anunci/3386030/conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-del-comerc-textil-de-la-provincia-de-barcelona-per-als-anys-2022-2024-generalitat-de-catalunya-departament-d-empresa-i-treball

 

Per a més informació:

Gemma Soro

Departament Jurídic

gsoro@pimec.org

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.