Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de febrer de 2023

06 març 2023

Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.

 

CONVENIS BOE

Resolució de 6 de febrer de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord parcial del XV Conveni col·lectiu de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat. https://boe.es/boe/dias/2023/02/16/pdfs/BOE-A-2023-4219.pdf

Resolució de 6 de febrer de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord relatiu al Conveni col·lectiu general del sector de la construcció. https://boe.es/boe/dias/2023/02/16/pdfs/BOE-A-2023-4220.pdf

Resolució de 6 de febrer de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el V Conveni col·lectiu d'empreses de centres de jardineria. https://boe.es/boe/dias/2023/02/16/pdfs/BOE-A-2023-4222.pdf

Resolució de 20 de gener de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord sobre revisió de les taules salarials per a l'any 2023 del Conveni col·lectiu de la indústria sucrera. https://boe.es/boe/dias/2023/02/22/pdfs/BOE-A-2023-4792.pdf

Resolució d'11 de febrer de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord parcial del XXII Conveni col·lectiu de les societats cooperatives de crèdit. https://boe.es/boe/dias/2023/02/22/pdfs/BOE-A-2023-4796.pdf

Resolució de 14 de febrer de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acta relativa a la taxa d'ocupació d'empleades en l'àmbit del Conveni col·lectiu general del sector de la construcció. https://boe.es/boe/dias/2023/02/24/pdfs/BOE-A-2023-4995.pdf

Resolució de 14 de febrer de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord d'actualització de la taula salarial i de modificació del VI Conveni col·lectiu nacional taurí. https://boe.es/boe/dias/2023/02/25/pdfs/BOE-A-2023-5056.pdf

Resolució de 17 de febrer de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord sobre la paga extraordinària d'antiguitat corresponent a la Comunitat Autònoma d'Astúries, del VII Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes total o parcialment amb fons públics. https://boe.es/boe/dias/2023/02/28/pdfs/BOE-A-2023-5347.pdf

 

NORMATIVA BOE

Reial decret 65/2023, de 7 de febrer, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de màscares durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2023/02/08/pdfs/BOE-A-2023-3292.pdf

Reial Decret 99/2023, de 14 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per al 2023. https://boe.es/boe/dias/2023/02/15/pdfs/BOE-A-2023-3982 .pdf

Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. https://boe.es/boe/dias/2023/02/21/pdfs/BOE-A-2023-4513.pdf

 

CONVENIS DOGC

RESOLUCIÓ EMT/571/2023, de 21 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'IX Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual (codi de conveni número 79001195011996). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=953177

RESOLUCIÓ EMT/4250/2022, de 18 d’octubre per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Mesa negociadora del Conveni col·lectiu de treball per al sector d’escoles d’educació especial, relatiu a l’increment de les taules salarials del 2022 (codi de conveni núm. 79000215011994). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/index.html?documentId=951450

RESOLUCIÓ EMT/299/2023, d’1 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball d’àmbit de Catalunya per als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (codi de conveni núm. 79002585012007). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/index.html?documentId=951640

RESOLUCIÓ EMT/325/2023, d'1 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu per a les empreses comercials de serveis d’empaquetats, enfaixat i qualsevol altra manipulació de productes propietat de tercers, relatiu a taules salarials (codi de conveni núm. 79001635012000). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=951936

RESOLUCIÓ EMT/384/2023, d’1 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu per al sector de les empreses organitzadores del joc de bingo de Catalunya (codi de conveni núm. 79000205011992). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/index.html?documentId=952212

Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers de tintoreria, despatxos a comissió, bugaderies d'autoservei i planxat de roba de la província de Barcelona per a l'any 2021 (versió en català i castellà). https://bop.diba.cat/anunci/3395520/conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-de-tallers-de-tintoreria-despatxos-a-comissio-bugaderies-d-autoservei-i-planxat-de-roba-de-la-provincia-de-barcelona-per-a-l-any-2021-versio-en-catala-i-castella-generalitat-de-catalunya-departament-d-empresa-i-treball

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVIÍNCIA DE TARRAGONA

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2023, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de Comerç tèxtil, de la província de Tarragona, per als anys 2022-2024 (codi de conveni núm. 43000115011994). https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20230213&anyp=2023&num=880&v=i

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2023, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de Cooperatives del Camp, de la província de Tarragona, per als anys 2022-2024 (codi de conveni núm. 43000165011994). https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20230213&anyp=2023&num=882&v=i

 

Més informació:

Gemma Soro

Departament Jurídic

gsoro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.