Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes d’agost de 2022

01 setembre 2022
Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.

Convenis BOE

Resolució de 19 de juliol de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials del Conveni col·lectiu del sector de farines panificables i sèmoles. https://boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12896.pdf

Resolució de 19 de juliol de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord de modificació i l'actualització de les taules salarials de l'IX Conveni col·lectiu nacional d'ensenyament i formació no reglada. https://boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13216.pdf

Resolució de 23 de juliol de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord de modificació del VI Conveni col·lectiu general del sector de la construcció. https://boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13217.pdf

Resolució de 23 de juliol de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu per a la indústria fotogràfica. https://boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13219.pdf

Resolució de 26 de juliol de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu del grup Begudes Naturals. https://boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13220.pdf

Resolució de 28 de juliol de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu per al sector de conserves, semiconserves i salaons de peix i marisc per als anys 2021-2024. https://boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13568.pdf

Resolució de 28 de juliol de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la modificació del XI Conveni col·lectiu nacional de centres d'ensenyament privat de règim general o ensenyament reglat sense cap nivell concertat o subvencionat. https://boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13570.pdf

Resolució de 2 d'agost de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acta sobre revisió i taules salarials per als anys 2022 a 2025 del Conveni col·lectiu estatal per a les empreses de publicitat. https://boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13573.pdf

Resolució de 28 de juliol de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es corregeixen errors en la de 12 de juliol de 2022, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu de recuperació i reciclatge de residus i matèries primeres secundàries . https://boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13574.pdf

Resolució de 10 d'agost de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el IV Acord per a la transició cap a la neutralitat climàtica, l'ús sostenible dels recursos, la protecció del medi ambient, la salut de les persones i la millora de la competitivitat del sector cimenter. https://boe.es/boe/dias/2022/08/26/pdfs/BOE-A-2022-14145.pdf

 

Normativa BOE

Resolució de 25 d'agost de 2022, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d’activitat. https://boe.es/boe/dias/2022/08/30/pdfs/BOE-A-2022-14220.pdf

 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials per a l’any 2022, del Conveni col·lectiu de treball del sector xocolates de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08100015012014). https://bop.diba.cat/anuncio/3284945/taules-salarials-per-a-l-any-2022-del-conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-xocolates-de-la-provincia-de-barcelona-generalitat-de-catalunya-departament-d-empresa-i-treball

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç tèxtil de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08000795011994). https://bop.diba.cat/anuncio/3284985/acord-de-la-comissio-paritaria-del-conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-de-comerc-textil-de-la-provincia-de-barcelona-generalitat-de-catalunya-departament-d-empresa-i-treball

RESOLUCIÓ de 2 d’agost de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2021 del Conveni col·lectiu de treball del sector de majoristes de fruites, verdures i hortalisses, plàtans i patates de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08002875011995). https://bop.diba.cat/anuncio/3285676/taules-salarials-definitives-per-a-l-any-2021-del-conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-de-majoristes-de-fruites-verdures-i-hortalisses-platans-i-patates-de-la-provincia-de-barcelona-generalitat-de-catalunya-departament-d-empresa-i-treball

Esmena d'error material a les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport mecànic de viatgers de la província de Barcelona per als anys 2019-2023. https://bop.diba.cat/anunci/3290202/esmena-d-error-material-a-les-taules-salarials-del-conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-de-transport-mecanic-de-viatgers-de-la-provincia-de-barcelona-per-als-anys-2019-2023-generalitat-de-catalunya-departament-d-empresa-i-treball

Conveni col·lectiu de treball del sector de càmpings i ciutats de vacances de la província de Barcelona per als anys 2021-2023. https://bop.diba.cat/anunci/3291934/conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-de-campings-i-ciutats-de-vacances-de-la-provincia-de-barcelona-per-als-anys-2021-2023-generalitat-de-catalunya-departament-d-empresa-i-treball

 

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

RESOLUCIÓ de data 11 d’agost de 2022, per la qual es disposa la inscripció de l’Acord d’adhesió del Conveni col·lectiu de treball del sector de fruites, verdures i hortalisses del Mercat del Camp a Reus i Tarragona (43100103022022) al Conveni col·lectiu marc del sector de la distribució de majoristes d’alimentació de Catalunya (codi conveni 79100145012016) el qual es va registrar mitjançant una resolució de data 13 de gener de 2022 i publicat al número 8610 del Diari Oficial de la Generalitat en data 21 de febrer de 2022, per als anys 2021-2022. https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20220824&anyp=2022&num=07360&v=i

 

Butlletí Oficial de la Província de Girona

RESOLUCIÓ de 9 d’agost de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària de data 28 de juny de 2022 d’esmena del Conveni col·lectiu de treball del sector de xocolates, bombons i caramels de la província de Girona (codi de conveni núm. 17000585011994). https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2022/158/202215807438.pdf

 

Més informació:

Gemma Soro

Departament Jurídic

gsoro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.