Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes d’agost de 2021

08 setembre 2021
Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.

NORMATIVA BOE

Reial decret llei 16/2021, de 3 d'agost, pel qual s'adopten mesures de protecció social per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica. https://boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13259.pdf

Decret llei 9/2021, de 28 de juny, pel qual es regula la concessió de subvencions directes a les persones treballadores per compte d'altri afectades per expedients de regulació temporal d'ocupació a causa de la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2021/08/18/pdfs/BOE-A-2021-14011.pdf

 

CONVENIS BOE

Resolució de 29 de juliol de 2021, de la Direcció general de la Indústria Alimentària, per la qual es publica el Conveni amb la Confederació Espanyola de Detallistes de Carn, per a la promoció del consum de carn en establiments al detall a través d'actuacions de promoció durant els anys 2021-2022. https: //boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13558.pdf

Resolució de 2 d'agost de 2021, de la Direcció general de la Indústria Alimentària, per la qual es publica el Conveni amb la Federació Espanyola d'Indústries d'Alimentació i Begudes, per a la promoció dels productes d'alimentació i begudes en els mercats internacionals, a través de fires i certàmens en els anys 2021 i 2022. https://boe.es/boe/dias/2021/08/07/pdfs/BOE-A-2021-13591.pdf

 

NORMATIVA DOGC

RESOLUCIÓ EMT/2509/2021, de 29 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria extraordinària per a l'any 2021 per a la concessió de l'ajut adreçat a les persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a les persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària (ref. BDNS 577895). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8470/1865722.pdf

RESOLUCIÓ SLT/2640/2021, d'11 d'agost, per la qual es modifica la Resolució SLT/2614/2021, de 4 d'agost, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=908786

CORRECCIÓ D'ERRADES a les resolucions SLT/2331/2021, de 20 de juliol, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8463A, de 22.7.2021), SLT/2498/2021, de 29 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8468A, de 29.7.2021), SLT/2614/2021, de 4 d'agost, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC 8473A, de 5.8.2021) i SLT/2654/2021, de 19 d'agost, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8483A, de 19.8.2021). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8488/1868509.pdf

RESOLUCIÓ SLT/2665/2021, de 26 d'agost, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8489/1868560.pdf

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA

Acord de la Comissió Negociadora de l´empresa Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (ASPID) per adherir-se respecte al personal de serveis d´integració laboral, tècnics de serveis d´autonomia i tècnics d´administració al XV Conveni Col·lectiu General de Centres i Serveis d’Atenció a Persones amb Discapacitat (codi conveni 99000985011981). https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2021_150_6420

 

Més informació:

Gemma Soro

Departament Jurídic

gsoro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.