Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes d’agost de 2020

01 setembre 2020
Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.

BOE

Resolució de 21 de juliol de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord parcial del Conveni col·lectiu de la Fundació Tripartida per a la Formació en l'Ocupació. https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/BOE-A-2020-9004.pdf

Resolució de 21 de juliol de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord sobre salari mínim sectorial per a l'any 2020 derivat del V acord estatal sobre matèries concretes i cobertura de buits del sector del ciment. https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/BOE-A-2020-9005.pdf

Resolució de 27 de juliol de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal per al comerç de distribuïdors d'especialitats i productes farmacèutics. https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/10/pdfs/BOE-A-2020-9482.pdf

Resolució de 29 de juliol de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la revisió salarial del VII Conveni col·lectiu general de sector de derivats del ciment. https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9577.pdf

Resolució de 3 d'agost de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal de centres i serveis veterinaris. https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9705.pdf

Resolució de 3 d'agost de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord de modificació del II Conveni col·lectiu d'àmbit estatal del sector de contact center. https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9707.pdf

Resolució de 3 d'agost de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu nacional del cicle de comerç del paper i arts gràfiques 2019-2021. https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9710.pdf

Resolució de 5 d'agost de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord relatiu a l'aplicació de l'article 24 del Conveni col·lectiu de sector de grans magatzems. https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9712.pdf

Resolució de 12 d'agost de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord de pròrroga d'ultraactivitat del Conveni col·lectiu de caixes i entitats financeres d'estalvi. https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/19/pdfs/BOE-A-2020-9875.pdf

Resolució de 17 d'agost de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es corregeixen errors en la d’11 d'agost de 2020, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu per a les futbolistes que presten els seus serveis en clubs de la primera divisió femenina de futbol. https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/19/pdfs/BOE-A-2020-9876.pdf

Ordre INT/805/2020, de 28 d'agost, per la qual es modifica l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/08/29/pdfs/BOE-A-2020-10046.pdf

 

DOGC

RESOLUCIÓ SLT/2107/2020, de 28 d'agost, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8213/1810590.pdf

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials per a l’any 2020 del Conveni col·lectiu de treball per al sector de tallers de tintoreria, despatxos a comissió, bugaderies d’autoservei i planxat de roba de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08004195011994). https://bop.diba.cat/temp/08_062020000163.pdf

 

Més informació:

Gemma Soro

Departament Jurídic

gsoro@pimec.org

 

 

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.