Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes d’abril de 2021

03 maig 2021
Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.

CONVENIS BOE

Resolució de 26 de març de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el X Conveni col·lectiu nacional per a les indústries de pastes alimentàries. https://boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5755.pdf

Llei 3/2021, de 12 d'abril, per la qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5771.pdf

Llei 4/2021, de 12 d'abril, per la qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID -19. https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5772.pdf

Reial decret llei 6/2021, de 20 d'abril, pel qual s'adopten mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6305.pdf

 

NORMATIVA DOGC

RESOLUCIÓ SLT / 971/2021, de 8 d'abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8383/1845050.pdf

RESOLUCIÓ SLT / 1088/2021, de 16 d'abril, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8389/1846484.pdf

ORDRE TSF / 83/2021, de 20 d'abril, de modificació de l'Ordre TSF / 204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2021. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8393/1847463.pdf

RESOLUCIÓ SLT / 1178/2021, de 23 d'abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya. https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=898931

 

CONVENIS DOGC

RESOLUCIÓ TSF / 1019/2021, de 5 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord parcial del Conveni col·lectiu de treball de supermercats i autoserveis d'alimentació de Catalunya (codi de conveni núm. 79002935012011). https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=898327

RESOLUCIÓ TSF / 1122/2021, de 22 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d'hostaleria i turisme de Catalunya (codi de conveni núm. 79000275011992). https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=898991

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

RESOLUCIÓ de 8 d’abril de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial del Conveni col·lectiu de treball del sector de les Empreses Consignatàries de vaixells, empreses estibadores, empreses transitàries i agents duaners, de la província de Tarragona, per als anys 2016-2019 (codi de conveni núm. 43000135011994). https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/?op=dwn&tipus=i&data=20210426&anyp=2021&num=3345&v=i

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç en general de la província de Girona de data 15 de març de 2021 (codi de conveni núm. 17000035011994). https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2021/67/20216702661.pdf

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA

Conveni col·lectiu de treball del sector de la Fusta de les comarques de Lleida per als anys 2018 a 2021. https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2021_68_2713

 

Més informació:

Departament jurídic

Gemma Soro gsoro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.