Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes d’abril de 2019

30 abril 2019
 
• Convenis col·lectius
 
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de industrias cárnicas.(BOE núm. 86 de 10 d’abril de 2019).
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial y las tablas salariales definitivas para el año 2018 del Convenio colectivo de ámbito nacional de la fabricación de alimentos compuestos para animales.( BOE núm. 88 de 12 d’abril de 2019).
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de empresas de elaboración de productos del mar con procesos de congelación y refrigeración.(BOE núm. 90 de 15 d’abril de 2019).
Resolución de 4 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el año 2019 del Convenio colectivo nacional para las industrias de hormas, tacones, cuñas, pisos y cambrillones de madera y corcho.(BOE núm. 96 de 23 d’abril de 2019).
 
• Normativa
 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
 
RESOLUCIÓ TSF/693/2019, de 18 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del X Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi (codi de conveni núm. 79001495011999). (DOGC núm. 7844 d’1 d’abril de 2019).
RESOLUCIÓ TSF/773/2019, de 20 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de cuirs, repussats, marroquineria i similars de Catalunya (codi de conveni núm. 79000115011994). (DOGC 7847 de 4 d’abril de 2019).
CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/421/2019, de 20 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials 2019 del Conveni col·lectiu interprovincial d'exhibició cinematogràfica de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona (codi de conveni núm. 79002225012004) (DOGC núm. 7823, de 5.3.2019).
 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
 
• Convenis col·lectius
 
RESOLUCIÓ TSF/818/2019, de 26 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials 2019 del Conveni col·lectiu de treball de cuirs, repussats, marroquineria i similars de Catalunya (codi de conveni núm. 79000115011994).( DOGC 7849 de 9 d’abril de 2019)
 
• Normativa
 
Publicats al Butlletí Oficial de la província de Barcelona (BOPB)
 
Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de peix fresc i congelat de Barcelona i província. (BOPB  10 d’abril de 2019).
Taules salarials definitives 2018 i taules salarials provisionals 2019 del Conveni col·lectiu de treball de serveis funeraris i gestió de cementiris de la província de Barcelona. (BOPB 15 d’abril de 2019)
Acord de la Comissió Negociadora de modificació del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de cansaladers, carnissers, despulles comestibles i detallistes de volateria. (BOPB  15 d’abril de 2019).
Acord de la Comissió Negociadora de modificació del Conveni col·lectiu de treball de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. (BOPD 18 d’abril de 2019).
 
Publicats al Butlletí Oficial de la província de Girona (BOPG)
 
Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació del Conveni col·lectiu del sector d'emmagatzematge, conservació, manipulació i venda de fruites i verdures de les comarques de Girona (codi de conveni núm. 17002095012005) (BOPG núm. 70 de 09 d’abril de 2019)
 
Publicats al Butlletí Oficial de la província de Tarragona (BOPT)
 
Taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció, de la província de Tarragona, per l’any 2019. (BOPT d’abril de 2019).
RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la rectificació de les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció, de la província de Tarragona, per l’any 2019 (codi de conveni núm. 43000145011994). (BOP 29 d’abril de 2019).
 
Publicats al Butlletí Oficial de la província de Lleida (BOPLL)
 
Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció de les comarques de Lleida (BOPLL núm. 75 de 16 d’abril).
 
Més informació:
DEPARTAMENT JURIDIC
Gemma Soro
Telèfon: 934964500
Correu electrònic: gsoro@pimec.org