Convenis col•lectius i normativa rellevant publicada durant el mes d’abril de 2017

09 maig 2017

·   Convenis col·lectius

Publicats al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)

Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del fútbol sala. (BOE núm. 81, de 5 d’abril de 2017)

 

Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la tabla salarial correspondiente al año 2016 del Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento. (BOE núm. 82, de 6 d’abril de 2017)

 

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación de las normas de seguridad en actividades subacuáticas en el sector de buceo profesional y medios hiperbáricos. (BOE núm. 97, de 24 d’abril de 2017)

 

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector de industrias de aguas de bebida envasadas. (BOE núm. 97, de 24 d’abril de 2017)

 

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2017 del Convenio colectivo del sector de la industria de producción audiovisual -técnicos-. (BOE núm. 97, de 24 d’abril de 2017)

 

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2017 del V Convenio colectivo del sector despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales. (BOE núm. 97, de 24 d’abril de 2017)

 

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican los acuerdos de modificación del Convenio colectivo estatal del sector laboral de restauración colectiva. (BOE núm. 97, de 24 d’abril de 2017)

 

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta en la que se acuerda el ajuste de los importes de los salarios reflejados en las tablas salariales del año 2017 del Convenio colectivo de recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias. (BOE núm. 98, de 25 d’abril de 2017)

 

Publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

Resolució TSF/815/2017, de 29 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del IX Conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques per als anys 2016-2017 (codi de conveni núm. 79000815011994). (DOGC núm. 7356, de 25 d’abril de 2017)

 

Publicats al Butlletí Oficial de la província de Barcelona (BOPB)

Anunci de correcció d'errades a la Resolució de 6 de març de 2017, per la qual es disposa inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2017 del Conveni col·lectiu de treball del sector d'exhibició cinematogràfica de Barcelona i la seva província (codi de conveni núm. 08001695011994) (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 de març de 2017). (BOPB de 4 d’abril de 2017)

 

Resolució de 24 de març de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treballper a les indústries vinícoles de la província de Barcelona per als anys 2016 i 2017 (codi de conveni núm.08004485011994). (BOPB de 19 d’abril de 2017)

 

Resolució de 29 de març de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les empreses consignatàries del Mercat Central del Peix (MERCABARNA) per als anys 2016-2019 (codi de conveni núm. 08001525012001). (BOPB de 21 d’abril de 2017). Aquest conveni està negociat per PIMEC.

 

Publicats al Butlletí Oficial de la província de Lleida (BOPLL)

Resolució de 27 de març de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la fusta i del suro de les comarques de Lleida per als anys 2014 a 2017 (codi de conveni núm. 25000165011993). (BOPLL núm. 69, de 7 d’abril de 2017)

 

·   Normativa

Publicats al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)

Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se prorroga y modifica el Programa de Activación para el Empleo. (BOE núm.102, de 29 d’abril de 2017)

 

Orden ETU/296/2017, de 31 de marzo, por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes. (BOE núm. 78, d’1 d’abril de 2017)

 

Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio. (BOE núm. 78, d’1 d’abril de 2017)

 

Publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

Decret Llei 2/2017, de 4 d'abril, pel qual es modifica l'entrada en vigor de l'impost sobre begudes ensucrades envasades i s'estableix una regla de determinació de la tarifa aplicable de l'impost sobre les estades en establiments turístics. (DOGC núm. 7345 de 6 d’abril de 2017)

 

Resolució TSF/815/2017, de 29 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del IX Conveni col·lectiu de treball d'establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques per als anys 2016-2017 (codi de conveni núm. 79000815011994). (DOGC núm. 7356 de 25 d’abril de 2017)

 

 

Si esteu interessats a rebre algun conveni podeu sol·licitar-lo al nostre Departament Jurídic i Laboral, Sra. Gemma Soro, al correu electrònic: gsoro@pimec.org

 

Més informació:                                                          

DEPARTAMENT Jurídic

Vicenç González Roig

Telèfon: 934964500

Correu electrònic: vgonzalez@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.