Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes d'octubre de 2020

30 octubre 2020
Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.

BOE

Correcció d'errors del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació. https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12213.pdf

Reial Decret 901/2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre i es modifica el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball. https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12214.pdf

Reial Decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes. https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12215.pdf

Ordre IGD/980/2020, de 16 d'octubre, per la qual es convoca la concessió del distintiu Igualtat en l'Empresa corresponent a l'any 2020, i s'estableixen les seves bases reguladores. https://boe.es/boe/dias/2020/10/21/pdfs/BOE-A-2020-12687.pdf

Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARSCoV-2. https://boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf

Ordre INT/1006/2020, de 29 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública, amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/30/pdfs/BOE-A-2020-13201.pdf

Resolució de 6 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord de modificació del XIII Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i investigació. https://boe.es/boe/dias/2020/10/17/pdfs/BOE-A-2020-12491.pdf

 

DOGC

RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8248/1816960.pdf

DECRET LLEI 34/2020, de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817974.pdf

DECRET LLEI 35/2020, de 20 d'octubre, de modificació del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d'adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817928.pdf

ACORD GOV/127/2020, de 20 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla Viure Millor (Pla de Transició cap a la Reforma Horària). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1818082.pdf

DECRET 127/2020, de 25 d'octubre, per a l'adopció de les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l'estat d'alarma davant la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8254/1818443.pdf

RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8254/1818442.pdf

RESOLUCIÓ TSF/2577/2020, de 29 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del V Conveni col·lectiu d’empreses d’inspecció tècnica de vehicles de la comunitat autònoma de Catalunya (codi de conveni núm. 79002605012007).  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8256/1818854.pdf

RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8259/1819636.pdf

RESOLUCIÓ TSF/2467/2020, de 5 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de fruits secs de Barcelona, Girona i Lleida (codi de conveni núm. 79002175012004). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8250/1817683.pdf

RESOLUCIÓ TSF/2602/2020, de 19 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acta de la Comissió paritària del II Conveni col·lectiu del cicle integral de l’aigua de Catalunya (codi de conveni núm. 79100125012014). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8258/1819279.pdf

 

BUTLLETÍ OFICIAL PROVÍNCIA DE BARCELONA

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials per a l’any 2020 del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç d’òptica al detall de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08005835011994). https://bop.diba.cat/temp/10_062020000220.pdf

RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de distribuïdors de GLP, de la província de Tarragona, per als anys 2016-2021 (codi de conveni núm. 43001335011995). https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/?op=dwn&tipus=i&data=20201027&anyp=2020&num=7635&v=i

 

MÉS INFORMACIÓ:

Gemma Soro

Departament Jurídic

gsoro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.