Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de setembre de 2020

30 setembre 2020
Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.

BOE

Resolució de 2 de setembre de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la revisió salarial per a l'any 2020 del Conveni col·lectiu estatal de manteniment i conservació d'instal·lacions aquàtiques. https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/10/pdfs/BOE-A-2020-10483.pdf

726 Ordre INT/851/2020, de 14 de setembre, per la qual es prorroga l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/09/16/pdfs/BOE-A-2020-10726.pdf

Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia. https://boe.es/boe/dias/2020/09/19/pdfs/BOE-A-2020-10923.pdf

Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància. https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf

Resolució de 15 de setembre de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord parcial del Conveni col·lectiu estatal de la indústria metal·logràfica i de fabricació d'envasos metàl·lics lleugers. https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11226.pdf

Resolució de 15 de setembre de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord relatiu a la regulació sobre els contractes eventuals per circumstàncies de la producció del VI Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics. https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11227.pdf

Resolució de 15 de setembre de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu per a les empreses i les persones treballadores de transport sanitari de malalts/es i accidentats/ades. https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11228.pdf

RESOLUCIÓ SLT/2325/2020, de 25 de setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8234/1813515.pdf

Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació. https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf

Ordre INT/913/2020, de 29 de setembre, per la qual es prorroga l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11421.pdf

 

DOGC

RESOLUCIÓ SLT/2114/2020, de 31 d'agost, per la qual es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà, i s'amplien les mesures en relació amb les activitats d'hoteleria i restauració. https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&language=ca_ES&numDOGC=8215&seccion=0

RESOLUCIÓ SLT/2115/2020, de 31 d'agost, per la qual es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 a determinats municipis de les comarques de la Noguera i del Segrià, i s'amplien les mesures en relació amb les activitats d'hoteleria i restauració. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8215/1810824.pdf

RESOLUCIÓ TSF/2101/2020, de 24 d’agost, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu per al sector de serveis forestals de Catalunya, relatiu a les taules salarials 2020, 2021 i 2022 (codi de conveni núm. 79100045012013). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8217/1810968.pdf

RESOLUCIÓ TSF/2139/2020, de 13 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de modificació del 13è Conveni col·lectiu de la CCMA (activitat televisió), relatiu a la jornada laboral i a les taules salarials (codi de conveni núm. 79001032011994). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8222/1811773.pdf

RESOLUCIÓ 909/XII de Parlament de Catalunya, de convalidació del Decret llei 29/2020, pel qual s'adopten mesures pressupostàries en relació amb el desenvolupament de les actuacions d'atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d'atenció diürna previstes en el Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per la COVID-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria d'infància i adolescència del Decret llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812331.pdf

RESOLUCIÓ 910/XII de Parlament de Catalunya, de convalidació de el Decret llei 30/2020, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID- 19. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812285.pdf

RESOLUCIÓ SLT/2266/2020, de 21 de setembre, per la qual es modifica l'apartat 8 de la Resolució SLT/2228/2020, de 15 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8230/1813120.pdf

RESOLUCIÓ SLT/2286/2020, de 22 de setembre, per la qual es modifica l'apartat 5 de la Resolució SLT/2228/2020, de 15 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 en els municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8231/1813210.pdf

RESOLUCIÓ TSF/2241/2020, de 31 d'agost, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de sector d'empreses organitzadores del joc de bingo de Catalunya relatiu a les taules salarials de l'any 2020 ( codi de conveni núm. 79000205011992). https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?a...

 

Butlletí oficial de la província de Barcelona

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de magatzemistes, exportadors, envasadors, magatzems de destinació d’olis comestibles i estacions de descàrrega de la província de Barcelona per als anys 2019 -2021 (codi de conveni núm. 08002845011994). https://bop.diba.cat/temp/09_062020000203.pdf

RESOLUCIÓ de 3 d’agost de de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2019 i les taules salarials provisionals per a l’any 2020 del Conveni col·lectiu de treball del sector de remolcadors de trànsit interior i exterior de ports de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08003625011994). https://bop.diba.cat/temp/09_062020000211.pdf

 

Butlletí oficial de la província de Tarragona

RESOLUCIÓ de 20 d’agost de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col•lectiu de treball del sector de les indústries vinícoles, de la província de Tarragona, per als anys 2019-2020-2021 (codi de conveni núm. 43000415011994). https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/op=dwn&tipus=i&data=20200907&anyp=2020&num=6110&v=i

RESOLUCIÓ de 20 d’agost de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector de l'elaboració i venda de pastisseria, confiteria, brioixeria i rebosteria, de la província de Tarragona, per a l’any 2020 (codi de conveni núm. 43000215011994). https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/op=dwn&tipus=i&data=20200907&anyp=2020&num=6116&v=i

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç del metall, de la província de Tarragona, per als anys 2019-2020 (codi de conveni núm. 43000105011994). https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/?op=dwn&tipus=i&data=20200914&anyp=2020&num=6202&v=i

 

Més informació:

Gemma Soro

Departament Jurídic

gsoro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.