Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de setembre de 2019

30 setembre 2019
Convenis col·lectius (BOE)
 
Resolución de 27 de agosto de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VIII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios privados y centros de formación de posgraduados. (BOE núm. 221 de 14 de septiembre de 2019)
 
Resolución de 27 de agosto de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación del VII Convenio colectivo estatal del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados. (BOE núm. 222 de 16 de septiembre de 2019).
 
Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 22 de julio de 2019, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre salario mínimo sectorial para 2019 derivado del V Acuerdo estatal sobre materias concretas y cobertura de vacíos del sector cementero. (BOE núm. 228 de 23 de septiembre de 2019).
 
 
Convenis col·lectius (DOGC)
 
RESOLUCIÓ TSF/2256/2019, de 26 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del VI Conveni col·lectiu de treball d'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya per al sector de les bugaderies industrials 2017-2020 (codi de conveni núm. 79000905011995). (DOGC núm. 7954 de 5 de setembre de 2019).
 
RESOLUCIÓ TSF/2372/2019, de 10 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi (codi de conveni núm. 79001495011999). (DOGC núm. 7967 de 25 de setembre de 2019).
 
 
·   Normativa
 
Publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB)
 
Correcció d'errades a la Resolució de 31.7.2019, per la qual es disposa la inscripció i publicació del Conveni col·lectiu de confiteria, pastisseria i brioixeria de Barcelona. (BOPB 12 de setembre de 2019).
 
Conveni col·lectiu de treball del sector de majoristes de fruites, verdures, hortalisses, plàtans i patates de la província de Barcelona per als anys 2019 i 2020. (BOPB de 16 de setembre de 2019).
 
 
Publicats al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOPLL)
 
Conveni col·lectiu del sector del comerç al detall d’òptiques de les comarques de Lleida per als anys 2019 i 2020. (BOPLL 188 de 30 de setembre de 2019).
 
 
Més informació:                                                                           
 
DEPARTAMENT JURÍDIC
Gemma Soro
Telèfon: 93 496 45 00
Correu electrònic: gsoro@pimec.org