Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de novembre de 2022

12 desembre 2022
Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.

CONVENIS BOE

Resolució de 2 de novembre de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la Interlocutòria de la Sala Social de l'Audiència Nacional, sobre sentència referida a les taules salarials any 2022 del VII Conveni Col·lectiu Marco Estatal Serveis d'Atenció a les Persones Dependents i Desenvolupament de la Promoció de l'Autonomia Personal. https://boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-A-2022-18978.pdf

 

NORMATIVA BOE

Ordre PCM/1047/2022, d'1 de novembre, per la qual s'aprova i es publica el procediment de valoració dels llocs de treball previst al Reial decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes. https://boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-A-2022-18040.pdf

Llei 24/2022, de 25 de novembre, per al reconeixement efectiu del temps de prestació del servei social de la dona a l'accés a la pensió de jubilació parcial. https://boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-A-2022-19621.pdf

 

CONVENIS DOGC

ORDRE EMT/253/2022, de 24 de novembre, per la qual es garanteix el servei essencial de transport de viatgers regular i discrecional a la província de Barcelona. https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=943566

RESOLUCIÓ EMT/3462/2022, de 18 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de treball per a empleats de finques urbanes de Catalunya (codi de conveni núm. 79001735012001) . https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=942340

 

BUTLLETÍ OFICIAL PROVÍNCIA DE TARRAGONA

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial de modificació del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la Província de Tarragona (codi de conveni núm. 43000145011994). https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20221128&anyp=2022&num=10237&v=i

 

Més informació:

Gemma Soro

Departament Jurídic

gsoro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.