Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes d’octubre de 2022

04 novembre 2022
Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.

CONVENIS BOE

Resolució de 29 de setembre de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu marc estatal per a les empreses organitzadores del joc del bingo. https://boe.es/boe/dias/2022/10/10/pdfs/BOE-A-2022-16494.pdf

Resolució de 7 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l'any 2023. https://boe.es/boe/dias/2022/10/14/pdfs/ BOE-A-2022-16755.pdf

Resolució de 19 de setembre de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el V Conveni col·lectiu general del sector de serveis d'assistència a terra a aeroports. https://boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16972.pdf

Resolució de 18 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu d'acció i intervenció social 2022-2024. https://boe.es/boe/dias/2022/10/28/pdfs/BOE-A-2022-17633.pdf

Resolució de 18 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord de modificació del VI Conveni col·lectiu nacional taurí. https://boe.es/boe/dias/2022/10/31/pdfs/BOE-A-2022-17790.pdf

 

NORMATIVA BOE

Resolució de 29 de setembre de 2022, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar. https://boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16190.pdf

ORDRE EMT/220/2022, de 5 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d'un treballador o treballadora per part d'autònoms i autònomes sense treballadors a càrrec seu. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8767/1930039.pdf

Reial decret 885/2022, de 18 d'octubre, pel qual es modifica el Reglament de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, per a l'impuls dels plans de pensions d'ocupació. https://boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17042.pdf

 

BUTLLETÍ OFICIAL PROVINCIA DE TARRAGONA

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials, provisionals de l’any 2022, del Conveni col·lectiu de treball del sector de fleques i forns de pa de la província de Tarragona, codi de conveni núm. 43000375011994. https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20221013&anyp=2022&num=8686&v=i

 

Més informació:

Gemma Soro

Departament Jurídic

gsoro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.