Conveni del sector de transport de mercaderies i logística de la província de Barcelona

11 febrer 2020

Després de 10 anys de negociació, el passat 15 de gener es va signar el Conveni del sector de transport de mercaderies i logística de la província de Barcelona, conveni que regularà les condicions laborals del sector fins al 2023.

PIMEC ha comparat els textos del conveni anterior amb l’actual, tot assenyalant-ne les diferències. En el cas que tinguis interès a rebre el text del conveni comparat amb l’anterior, així com les taules salarials dels anys 2018 a 2023, fes-nos arribar la petició al Departament de Relacions Laborals de PIMEC enviant un email a amora@pimec.org.

 

  • Valoració del conveni per part del Clúster Logístic de Catalunya

Des del Clúster Logístic de Catalunya no entenem com es continua barrejant la logística amb el transport, quan són activitats diferents amb necessitats diferents, i, per tant, aquest conveni persisteix en l'error d'assimilar-les.

Pensem que el document acordat no recull de cap manera la flexibilitat horària que demana el sector; a més, continuen amb increments fixos sense introduir cap element de productivitat.

 

En cas de dubtes d'interpretació del conveni et pots posar en contacte amb el Departament jurídic de PIMEC enviant un email a gsoro@pimec.org