Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona

24 desembre 2020

En relació amb el Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona signat el passat dia 23 de desembre, PIMEC, a través de PIMEC Metall, vol manifestar el seu rebuig a unes condicions que considerem difícilment assumibles per a les pimes en un context econòmic tan complicat com l’actual i com el previsible per al 2021. Som conscients que la part patronal s’ha vist obligada a signar per tal de tirar endavant el Conveni i no deixar el sector sense acord i en una situació de conflictivitat social.

El Conveni planteja per al 2020 un pagament únic per a cadascun dels grups professionals, que es farà efectiu el mes de desembre. Les taules salarials del 2020 seran les mateixes que les de l’any anterior i les del 2021 recolliran un increment d’un 2% sobre les taules del 2019. A més, no s’aplicarà la clàusula de compensació i absorció en el període 2020-2021.

L’impacte d’aquest Conveni és inassumible en les circumstàncies actuals. Les petites i mitjanes empreses, clarament afectades per ERTO i problemes de tresoreria i financers, així com per l’obligació de fer inversions de protecció i seguretat davant la pandèmia de la covid-19, hauran d’assumir uns costos que incidiran negativament en la seva viabilitat. Cal recordar que un 99% de les firmes del sector tenen 250 o menys treballadors i aquestes ocupen el 72% dels assalariats.

Actualment moltes pimes del sector palesen uns nivells d’activitat inferiors als del 2019 com a conseqüència de la crisi interna i internacional provocada per la pandèmia de la covid-19, i pateixen greus problemes financers, dificultats de cobrament i un escanyament de preus i marges que incideixen directament en la seva viabilitat economicofinancera, així com una situació futura de total incertesa. Val a dir que la indústria del metall ha patit un descens de la seva producció d’un 17,9% en el període gener-novembre d’enguany. Per tant, aquest context requereix una contenció dels salaris i, en qualsevol cas, mecanismes de flexibilitat dels possibles increments salarials per segments, atès que en aquests moments bastantes empreses tindran problemes per afrontar el sobrecost laboral de finals d’any i un augment de salaris per al 2021 que no es correspon amb una evolució poc dinàmica de la inflació. De fet, per al 2021 les previsions situen l’augment de l’IPC en poc menys de l’1% de mitjana anual.

Aquesta situació fa preveure un increment del nombre de pimes que s’acolliran a la possibilitat de despenjament salarial que ofereix el Conveni, així com una intensificació de la conflictivitat social que haurà de dirimir-se via Tribunal Laboral de Catalunya (TLC).

En aquest enllaç pots consultar les novetats de caràcter econòmic i social del Conveni Conveni col·lectiu per a la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona