Convalidació de titulacions i certificats de professionalitat per a persones treballadores dels sectors de la construcció i del metall

08 maig 2023

Recentment, s’ha publicat la sentència emesa per l’Audiència Nacional el passat 23 de març de 2022, en la que el Tribunal avala els arguments de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en concloure que la formació de caràcter obligatori en matèria de prevenció de riscos laborals (PRL) no pot ser objecte de bonificació (i, per tant, també la formació prevista en Conveni Col·lectiu). És per aquest motiu que, des de PIMEC, volem posar a la vostra disposició una guia per a la convalidació de titulacions i certificats de professionalitat per a persones treballadores d’acord amb el previst en Convenis de la Construcció i de la indústria, les noves tecnologies i els serveis del sector del metall. 

 
Cal tenir present que, segons el que disposen els referits convenis, davant l’obligació per part de les empreses de formació en PRL a les persones treballadores, en alguns casos, aquestes ja disposen d’uns coneixements i una experiència acreditada suficient com per dur a terme la seva activitat de forma segura. Per aquest motiu es recullen unes taules de convalidacions entre títols i certificats i formació en matèria de PRL reconeguda.   

 

No obstant, en molts casos per desconeixement, no s’apliquen aquestes convalidacions fet que provoca un cost econòmic i una inversió de temps, tant per les empreses com per les persones treballadores que volen accedir o que ocupen un lloc de treball d’aquests sectors.   

 

Com s'indicava, per tal de facilitar aquestes convalidacions posem a la vostra disposició una guia per laconvalidació de titulacions i certificats de professionalitat. 

 

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.