Constitució de la Comissió Interministerial per al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

17 febrer 2021

Aquest òrgan de coordinació establirà les directrius polítiques generals per al desenvolupament i execució dels gairebé 70.000 milions de transferències del Fons Europeu de Recuperació i Resiliència que arribaran a Espanya.

Aquest mecanisme de recuperació vincula de manera directa l'obtenció dels recursos a resultats concrets, entre altres la transformació del model productiu espanyol, la transició ecològica, la preservació de la biodiversitat i la transformació digital.

La Comissió per a Recuperació, Transformació i Resiliència serà l'encarregada d'establir les directrius polítiques generals per al desenvolupament i execució del Pla de Recuperació i s'encarregarà de realitzar-ne el seguiment estratègic, a més d'executar qualsevol altra activitat que decideixi el Consell de Ministres, d'acord amb el que estableix el Reial Decret-llei 36/2020.

Al seu torn, s'ha aprovat la composició del Comitè Tècnic per al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, d'acord amb el que assenyala l'esmentat Reial decret-llei. Els membres d'aquest comitè atenen a criteris tècnics en funció de les competències i l'experiència en la gestió de fons europeus, i als perfils orgànics necessaris per al compliment de les funcions assignades al comitè. El comitè està format per un total de 20 professionals de l'administració pública.

El Comitè Tècnic per al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència és un òrgan de suport a la comissió. Entre les seves funcions figura proporcionar suport facilitant tota la documentació que sigui necessària; realitzar els estudis, informes i anàlisis que encarregui la comissió; donar suport a l'autoritat responsable del Mecanisme per a la Recuperació; aprovar les orientacions, manuals de procediment o models tipus de plecs de licitació, bases per a convocatòries de subvencions, ajudes o convenis, o aprovar recomanacions o orientacions sobre l'adopció d'eines informàtiques o digitals.

PIMEC recomana a les empreses:
• Detectar les seves necessitats d'inversió i transformació, sobretot en els àmbits de digitalització i sostenibilitat.
• Col·laborar amb altres empreses i entitats per presentar projectes agrupats.
 
Per a qualsevol dubte:
 

Empreses individuals:

Maria Josep Contreras mcontreras@pimec.org

Jordi Turu jturu@pimec.org

 

Agrupacions i col·lectius

Jacint Soler jsoler@pimec.org

 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.