El Consorci de la formació contínua ha obert la convocatòria per accions de suport a la formació 

24 novembre 2021
El Consorci de la Formació Contínua de Catalunya ha obert la convocatòria per a l'any 2021 de les accions subvencionades de suport a la formació, per un import de 200.000 €. Concretament, es convoquen dues accions de suport a la formació:
- Projecte per a la revisió, actualització i adequació de les especialitats al Catàleg d'Especialitats Formatives (150.000 €).
- Projecte per elaborar mòduls de formació de formadors, formació de tutors i formació d'orientadors en el marc de la formació professional per a l'ocupació dins de la plataforma Forma't per formar (50.000 €).
 
Període de sol·licitud del 24 de novembre fins al 9 de desembre de 2021.
 
Les sol·licituds s'han de presentar signades electrònicament mitjançant l'aplicació informàtica Conforcat (disponible a conforcat.gencat.cat).
 
Poden ser entitats beneficiàries d'aquesta subvenció les empreses, entitats o organitzacions, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.
 
El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades és el de concurrència competitiva.
 
 
Més informació:
Sílvia Miró
Directora Àrea de Treball
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.