El Consell de Relacions Laborals presenta la memòria anual del 2015

06 juliol 2016
S’acaba de publicar la memòria del Consell de Relacions Laborals, corresponent a l’any 2015

El document recull el conjunt d’activitats realitzades al llarg de l’any passat en què destaquen, entre d’altres, l’impuls de la Comissió Executiva de Convenis Col·lectius en els procediments d’inaplicació de condicions de treball, el seguiment de l’Acord pel diàleg social permanent, o la tasca realitzada pel que fa als nous Models i Iniciatives d’Aprenentatge i Pràctiques en la Formació Professional.

L’impuls del diàleg social ha estat, és i serà un dels compromisos de PIMEC amb el conjunt de la societat. Un compromís que ve de lluny i que afrontem dia a dia amb il·lusió, com a agents socials que som amb la condició de més representatius. En aquest sentit, cal dir que el Consell de Relacions Laborals, com a organisme col·legiat adscrit al Departament d’Empresa i Ocupació, amb competències en matèria laboral, ha esdevingut una peça clau del marc català de relacions laborals i, en general, del diàleg social al nostre país.

El treball constant dels membres del Consell en qüestions com la formació, la igualtat, la conciliació o la negociació col·lectiva són exemples clars d’implicació dels agents socials en tot aquest procés de millora del nostre marc de relacions laborals. A més a més de la tasca ordinària, aquest any val la pena destacar altres qüestions com l’impuls de la Comissió Executiva de Convenis Col·lectius pel que fa als procediments d’inaplicació de condicions de treball, el seguiment de l’Acord pel diàleg social permanent, o la tasca realitzada pel que fa als nous Models i Iniciatives d’Aprenentatge i Pràctiques en la Formació Professional.

És per tots aquests motius que, des de PIMEC, seguirem treballant dia a dia per consolidar aquest marc de diàleg i concertació social i defensar els interessos dels/les autònoms i autònomes, les micro, les petites i les mitjanes empreses catalanes, així com de la societat en general, i ho farem amb el convenciment que les solucions negociades per mitjà del diàleg i la concertació són sempre més estables, millor valorades i menys conflictives.

Per a més informació, podeu consultar la memòria al següent enllaç: http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/relacions_laborals_qua...

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.