Connecta’t al català amb el CPNL!

24 novembre 2016
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una institució pública dedicada a la formació, al foment del coneixement i l’ús del català de tots els ciutadans en tots els àmbits, especialment en el de les empreses.

L’oferta formativa que ofereix el CPNL és el ventall complet de cursos de català de nivells generals de llengua, d’acord amb el Marc europeu comú de referència, i el de cursos especialitzats per resoldre habilitats concretes de la llengua, com d'atenció al públic per al comerç, de comunicacions administratives i el curs Català a taula per a la restauració, entre d'altres.

Els cursos s’ofereixen en modalitat presencial, en línia i també combinada, que inclou unes hores de presencialitat. En tots els casos, els aprenents obtenen el guiatge i el seguiment de professionals experts, en un cas de manera més directa en l’altre a través de la plataforma Parla.cat.

Tots els cursos de nivell de coneixements general permeten l’obtenció de certificació homologada.

L’organització de cursos s’adapta a les necessitats de les empreses i són compatibles amb la feina.

Novetats
Cursos especialitzats: http://www.cpnl.cat/millora.html
Cursos complementaris i específics: http://www.cpnl.cat/millora.html