Connecta’t al català amb el Consorci per a la Normalització Lingüística

27 novembre 2017
El CPNL ofereix formació pensada per respondre a les necessitats lingüístiques de les empreses i adaptada a les necessitats de les organitzacions.

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una institució pública dedicada a la formació, a l’extensió del coneixement i al foment de l’ús del català en tots els àmbits, especialment en el de les empreses.

L’oferta formativa del CPNL és el ventall complet de cursos de català de nivells generals de llengua, d’acord amb el marc europeu comú de referència, amb certificació homologada. També disposa de cursos especialitzats per donar resposta a habilitats concretes de la llengua, com el d'atenció al públic per al comerç o el d’escriure a les xarxes socials, entre d'altres.

Els cursos s’ofereixen en modalitat presencial, en línia i també combinada, que inclou unes hores de presencialitat. En tots els casos, els alumnes tenen el guiatge i el seguiment de professionals experts.

Un dels objectius del CPNL és orientar les organitzacions en l’ús de la llengua catalana. Les empreses es poden beneficiar de plans de formació a mida, d’assessorament lingüístic, d’auditoria lingüística, entre d’altres. Aquests plans ajudaran a prestar un millor servei al client. La finalitat és que les empreses guanyin valor afegit i avancin cap a l’excel·lència millorant la competència lingüística dels seus empleats.

Novetats

Català i empresa: http://www.cpnl.cat/empresa/

Cursos especialitzats: http://www.cpnl.cat/millora.html