El Congrés convalida el Reial Decret-llei de mesures d’estalvi energètic

30 agost 2022
PIMEC reclama una moratòria per a pimes en l’obligatorietat d’instal·lar portes automàtiques i modular els llindars de temperatura als diferents requisits sectorials.

El Ple del Congrés dels Diputats va convalidar en la seva sessió extraordinària del 25 d’agost el Reial Decret-llei 14/2022 de mesures de sostenibilitat econòmica en l’àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l’estudi, així com de mesures d’estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.

El conjunt de mesures aprovat s’articula en cinc títols: els tres primers estan destinats al transport terrestre, aeri i marítim, el quart a les beques i ajudes a l’estudi i el cinquè a les mesures d’estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural. A continuació, resumim les mesures més destacades:

Mesures per a l’estalvi energètic

La normativa aprovada incrementa temporalment les obligacions de gestió i de consum eficient dels immobles de les administracions públiques; els establiments comercials, com ara grans magatzems o centres comercials; els espais culturals, com ara cinemes o centres de congressos; o les infraestructures destinades al transport de persones, com ara estacions i aeroports. Amb més detall:

 • Limitació amb caràcter general de la temperatura a 19 °C en recintes calefactats i a 27 °C en els refrigerats.
 • Els establiments han d’exhibir cartells o pantalles amb les mesures obligatòries d'estalvi, entre d'altres addicionals que redueixin el consum. PIMEComerç posa a disposició dels socis els cartells per descarregar en pdf i imprimir.
 • Necessitat d’un sistema de tancament de portes per impedir que romanguin obertes permanentment, amb el consegüent malbaratament energètic. El termini per a la instal·lació de portes finalitza el 30 de setembre de 2022.
 • Tancament de l’enllumenat d’aparadors i edificis públics des de les 22 hores.
 • Aquells immobles que hagin passat la inspecció d'eficiència energètica abans de l'1 de gener de 2021 s'hauran de sotmetre a una revisió extraordinària abans del 31 de desembre de 2022, de manera que tots els edificis amb un consum de climatització rellevant hagin superat una inspecció en els darrers dos anys.

Aquestes mesures seran vigents fins a l’1 d’octubre de 2023. Consulta la línia d’ajuts per afrontar les despeses derivades de les mesures d’estalvi energètic a la ciutat de Barcelona.

Foment d'electrificació, autoconsum i gasos renovables

La nova norma també inclou mesures per substituir els combustibles fòssils per renovables.

 • Acceleració de les tramitacions de les xarxes elèctriques, disminuint els requisits, especialment en el cas de les infraestructures de transport i de les considerades singulars, com les interconnexions entre les illes, que corresponen a Red Eléctrica de España.
 • S’habilita la incorporació dels sistemes d’emmagatzematge al parc de renovables històriques que perceben una retribució específica (hi ha 22 GW eòlics i 8 GW fotovoltaics), i es redueixen els permisos per modernitzar les centrals hidroelèctriques afegint equips electrònics als grups electromecànics, fent-los més flexibles i permetent que s'utilitzin com a bombaments.
 • En el cas de l'autoconsum, s'accepta el canvi de modalitat (sense excedents o amb excedents) cada quatre mesos, i s'estableix un nou mecanisme en el cas que una nova instal·lació amb dret a compensació dels excedents trigui més de dos mesos a regularitzar-se.
 • S'habilita un procediment administratiu perquè les instal·lacions de producció de gasos renovables, com ara el biogàs, el biometà o l'hidrogen es puguin connectar a la xarxa de gasoductes de transport i distribució, de manera que vagin desplaçant el gas d'origen fòssil.

Transports

 • Gratuïtat del preu de determinats abonaments i títols multiviatge de Renfebonificació del 50% del preu de determinades rutes d’alta velocitat, entre l’1 de setembre i el 31 de desembre d’aquest any. També es preveuen ajudes directes a empreses i professionals, a empreses públiques titulars d’autobusos urbans i a empreses ferroviàries especialment afectades per la pujada de preus dels carburants.
 • En l’àmbit del transport aeri, s’aproven unes directrius operatives en relació amb situacions de salut pública d’importància internacional, aplicables a les empreses i personal que desenvolupin la seva activitat en aeroports espanyols, i a les persones que hi transitin.
 • Per al transport marítim, s’aproven ajudes complementàries a armadors de bucs pesquers i es permet contractar seguretat privada a les navilieres i armadors que naveguin per aigües declarades d’alt risc de pirateria.

Tramitació parlamentària com a projecte de llei

Un cop convalidat el Reial Decret, el Ple del Congrés també va acordar la seva tramitació com a projecte de llei pel procediment d’urgència. En aquest sentit, el text serà debatut en seu parlamentària i permetrà acordar la introducció de modificacions, tant al Congrés com al Senat.

PIMEC ha presentat un conjunt d’esmenes als diferents grups parlamentaris que inclou diferents propostes com una moratòria en l’obligatorietat d’instal·lar portes automàtiques en el cas dels establiments regentats per una persona autònoma o societat mercantil considerada pime, o modular els llindars de temperatura als diferents requisits sectorials.

Així mateix, la patronal demana que la compensació al sector elèctric només sigui d’aplicació quan el preu mitjà de l’electricitat en el mercat majorista espanyol se situï per sota dels 200 €/MWh durant un trimestre consecutiu.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.