Coneix les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 28 d'abril de 2019

16 abril 2019

Pel vostre coneixement i als efectes oportuns us traslladem la proposta d’Ordre que ens ha fet arribar el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 28 d’abril de 2019.

Adjuntem l'Ordre TSF/63/2019 publicada al DOGC. 

Per a més informació, contacteu amb la directora de Relacions Laborals de PIMEC, Elena de la Campa (edelacampa@pimec.org)

Documents descarregables: