Conclusions del I Congrés Internacional Dona i Empresa

04 març 2019

Els dies 20 i 21 de novembre de 2018 es va celebrar el I Congrés Internacional Dona i Empresa, impulsat per la Comissió Dona i Empresa de PIMEC per promoure la participació de totes les dones empresàries i directives per tal d’establir un pla d’acció de futur basat en accions, mesures i polítiques d’igualtat a nivell empresarial, amb l'objectiu d'avançar amb perspectives de gènere en l’àmbit de les micro, petites i mitjanes empreses.

Aquest congrés respon a un context internacional, tenint en compte les diferents legislacions i normatives que diferents òrgans internacionals, estatals i regionals han establert.

  • El Pacte Mundial de les Nacions Unides marca com a objectiu aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes (ODS 5).
     
  • La Unió Europea registra la igualtat de gènere com un dels seus valors fonamentals per mitjà de la Directiva 2006/54, relativa a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre dones i homes, els Convenis núm. 100 i núm. 111 de l’Organització Internacional del Treball, el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, la Carta de Drets Fonamentals de la UE i la Recomanació de 7 de març de 2014, de la Comissió Europea.
     
  • La Constitució Espanyola i l’Estatut dels Treballadors també recullen articles al respecte.

Les empreses tenen un rol clau al respecte. Internament han d’adoptar polítiques i procediments per garantir l'equitat de drets i oportunitats laborals per a totes les treballadores i treballadors. Externament han d’invertir en programes d’apoderament econòmic de les dones i nenes, fomentant el creixement econòmic i el desenvolupament social.