Concessió de subvencions per a la promoció de l'estalvi i l'eficiència energètica de les activitats econòmiques que es desenvolupen en establiments de la ciutat de Barcelona

19 desembre 2022

Finalitat de la subvenció

L’ajuntament de Barcelona obre aquesta convocatòria de subvenció amb l’objectiu que els establiments a peu de carrer avancin en l’estalvi i l’eficiència energètica i, en particular, en el compliment de les mesures d’estalvi energètic contingudes al Reial decret llei 14/2022 com el sistema de tancament de portes adequat amb l’objectiu de reduir el consum d’energia.

En aquest sentit, a l’Oficina de Transició Energètica engegada per PIMEC i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, es podrà rebre assessorament tècnic, administratiu i financer i l’acompanyament i seguiment de projectes encaminats a la millora de l’eficiència energètica de les micro, petites i mitjanes empreses de la ciutat.

En concret, les despeses subvencionables són:

  • Instal·lació o modificació de portes automàtiques.
  • Instal·lació de sistemes d’aïllament tèrmic en finestres i vidres d’accés al carrer
  • Optimització de l’eficiència energètica amb tecnologia LED en l’enllumenat
  • Interruptors i aparells d’il·luminació amb detecció de persones
  • Adquisició de sistemes de regulació i control de temperatura
  • Adquisició de rellotges de control horari de l’encesa i aturada automàtica de la climatització i enllumenat
  • Implementació de sistemes de monitoratge de consums energètics
  • Substitució d’aparells d’aire condicionat i refrigeració per unitats de darrera tecnologia amb major eficiència energètica
  • Canvi d’aparells o maquinària vinculada a l’activitat econòmica de l’establiment que suposin un estalvi energètic o una millora mediambiental.

Persones beneficiàries

Aquesta convocatòria s’adreça a les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’activitats comercials, de serveis, de restauració i d’oci nocturn en establiments en planta baixa i/o a peu de carrer, incloent-hi establiments dels mercats municipals.

 

Quantia

L’import de la subvenció serà d’un màxim de 3.000 € per establiment. Una mateixa persona pot sol·licitar la subvenció fins a 3 establiments. Es tracta d’una convocatòria de concurrència no competitiva, de manera que les sol·licituds es tramitaran per ordre d’arribada fins a l’esgotament de la partida pressupostària, que és de 2.000.000 €.

 

Termini

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 20 de desembre del 2022 i acabarà el 31 d’octubre del 2023, per a accions facturades entre l’1 d’agost del 2022 i 31 de desembre del 2023.

S’ha de presentar omplint la instància específica que es troba a https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions i també ha d’incloure una Declaració responsable. A més, caldrà adjuntar la factura (si l’acció ja s’ha efectuat) o el pressupost de la despesa prevista.

Seguint amb la normativa legal vigent, la sol·licitud s’ha de presentar de manera telemàtica per aquelles persones obligades a fer-ho per aquesta via. Les no obligades, poden presentar el tràmit a les Oficines d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.

 

Enllaç d’interès

Convocatòria: https://bop.diba.cat/anunci/3356835/convocatoria-per-a-la-concessio-de-subvencions-per-a-la-promocio-de-l-estalvi-i-l-eficiencia-energetica-de-les-activitats-economiques-que-es-desenvolupen-en-establiments-de-la-ciutat-ajuntament-de-barcelona

 

 

 

Més informació: rcarbo@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.