Com queda la línia ICF-Avalis Liquiditat després dels últims canvis?

02 abril 2020

El Govern de la Generalitat de Catalunya va establir el 12 de març, a través de l’Institut Català de Finances (ICF) i Avalis de Catalunya, una línia d’avals especial per facilitar volum de finançament i liquiditat a les empreses catalanes que s’estiguin veient afectades per la crisi del coronavirus.

Després dels últims canvis en el tram Avalis de la línia, que vam explicar en aquesta notícia (i en aquest vídeo) i que es tradueixen en l’aval del 100% de l’operació per part d’Avalis de Catalunya, que el termini del préstec és d’un màxim de 60 mesos i que el tipus màxim i la comissió d’aval queda en EUR + 3%, resumim com queden les condicions generals del préstec-aval i responem les preguntes més freqüents sobre aquesta línia.

Condicions generals préstec-aval:

A qui va adreçat

_Empreses i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat per la situació d’emergència de la Covid-19 i que no estiguin fent reduccions de plantilla.

Imports

_L’import del préstec estarà entre els 50.000 € i el 1.000.000 €.

Condicions del préstec

_Tipus màxim: Euríbor a 12 mesos més diferencial màxim de fins a 2,35 punts.

_Sense comissió d’obertura ni d’estudi.

Condicions aval

_Comissió anual del 0,65% de la quantitat avalada.

_Sense comissió obertura ni d’estudi.

_Sense comissió cancel·lació aval.

Cobertura aval

_Avalis de Catalunya avala el 100% dels préstecs de les entitats financeres.

Període

_Entre 2 i 5 anys, dels quals 1 és de carència.

Aplicació préstec

_A incrementar les disponibilitats de finançament actuals de l’empresa.

_A fer front a compromisos de pagament habituals incloent quotes de préstecs.

_El finançament Avalis Liquiditat ha de portar a increment net de la CIRBE.

 

1) On adreçar-nos per tramitar aquests préstecs?

Cal anar a l’entitat financera que l’empresa consideri, ja sigui la seva habitual o alguna nova que li pugui convenir.  

2) Quines condicions s’exigeixen per accedir a aquests préstecs?

Els condicionants bàsics del préstec són:

  • Mantenir la plantilla i els compromisos de pagament.
  • Veure afectada la tresoreria per l’actual situació d’alarma de la Covid-19 (caiguda comandes, impagaments...).
  • Que el nou finançament ICF-Avalis Liquiditat comporti un increment net de la CIRBE.

3) És compatible el préstec amb un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO)?

Sí, ja que l’objectiu de l’expedient de regulació temporal d’ocupació és mantenir la plantilla mitjançant la suspensió dels contractes de treball, i no la seva extinció.

4) Podem aplicar el préstec a pagament de quotes que ens vencin d’altres compromisos financers?

Sí. L’important és que l’empresa pugui fer front als seus compromisos financers i que l’economia en general es vegi com menys afectada millor.

5) Si d’aquí un temps, abans del venciment, no necessitem el préstec tenim costos de cancel·lació de l’aval?

Per a aquesta línia no hi ha comissió de cancel·lació de l’aval.

6) Import a sol·licitar

L’empresa ha de sol·licitar l’import en funció de la caiguda esperada de les entrades de tresoreria derivada de la situació d’alarma de la Covid-19, pels diferents conceptes que l’afectin (caiguda comandes, impagaments...).

7) Puc aplicar el suport financer a cancel·lar altres línies de finançament?

No. La línia finançament ICF-Avalis Liquiditat va orientada a dotar de nova liquiditat que permeti compensar els efectes econòmics negatius de la Covid-19.

8) Puc aplicar el suport financer a pagament de quotes de préstec corrents?

Sí, ja que el pagament de quotes es correspon a necessitats corrents de finançament i no a cancel·lació o reestructuració de línies existents.

 

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.