Com puc saber si tinc alguna persona treballadora en situació d'incapacitat temporal?

12 maig 2023

Tal com ja vam avançar a través del nostre butlletí informatiu, el passat 1 d'abril de 2023 va entrar en vigor el Reial Decret 1060/2022, de 27 de desembre, pel qual es va modificar el Reial decret 625/2014.

L'objectiu de la modificació consisteix a eliminar l'operativa tradicional per la qual el facultatiu mèdic lliurava a la persona treballadora una còpia en paper del certificat de baixa, confirmació i alta mèdica perquè la presentés a l'empresa.

A partir d'aquest nou modus operandi, l’empresa es pot preguntar com pot saber si té alguna persona treballadora que es trobi en situació d'incapacitat temporal.

Abans de tot, cal aclarir que el fet que la persona no estigui obligada a lliurar una còpia en paper del certificat de baixa, confirmació i alta mèdica no l'eximeix de comunicar i mantenir informada l'empresa de la seva situació respecte a la incapacitat temporal, tal com s'estableix al Reial Decret 625/2014.

Per altra banda, hi ha altres mitjans per conèixer la situació en què es troben les persones treballadores, que són els següents:

1.) Mitjançant els fitxers FIE, que és el fitxer mitjançant el qual l'INSS comunica als usuaris del sistema RED la informació sobre les variacions que experimentin les prestacions de Seguretat Social de les persones treballadores, tant subsidis (prestacions a curt termini) com altres prestacions que afectin el seu contracte de treball o les obligacions empresarials amb la Seguretat Social.

Aquest fitxer s'envia als usuaris del sistema RED mitjançant el programa de la TGSS (SILTRA).

Els autoritzats al sistema RED per descarregar les respostes del programa SILTRA veuran la informació i la rebran com a FITXERS INSS EMPRESA. Actualment hi ha diversos programes de nòmines que permeten transformar el fitxer de resposta en un EXCEL, on es pot visualitzar fàcilment l’estat de cada procés corresponent a les persones treballadores.

Només els autoritzats RED i una persona autoritzada secundària designada poden rebre aquesta informació a través del programa SILTRA. És a dir, les empreses que no tinguin l'autorització RED no podran rebre aquesta informació.

2.) Mitjançant la mútua col·laboradora de la Seguretat Social. En aquest cas, en primer lloc, l'empresa s'ha de donar d'alta a la pàgina web de l'asseguradora corresponent i marcar l'opció de rebre notificació de tots els processos i les variacions que experimentin les prestacions de Seguretat Social de les persones treballadores. Un cop donats d'alta i marcada aquesta opció, tan bon punt la mútua tingui a la vostra disposició la informació, la podreu visualitzar a la vostra oficina virtual o mitjançant avís-notificació electrònica.

Si teniu qualsevol dubte, us podeu adreçar al Departament Jurídic de PIMEC.

 

Senwei Zhou

Gestoria laboral

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.