Com poden les empreses sol·licitar la prestació per desocupació en nom dels treballadors en els casos d’ERTO derivats del Covid-19?

25 març 2020

El Servei Públic Estatal d’Ocupació (SEPE) està treballant per simplificar els procediments de reconeixement de les prestacions per desocupació, especialment en aquells expedients de regulació d’ocupació que són conseqüència dels efectes del Covid-19. Així doncs, s’ha articulat un procediment en el qual l’empresa serà la que hagi de fer al SEPE una sol·licitud col·lectiva amb la relació de persones treballadores afectades per un expedient de suspensió de contractes o de reducció temporal de la jornada.


Aquesta sol·licitud serà la base per tal que, posteriorment, es realitzi un reconeixement i una mediació de la prestació més àgils. S’ha de tenir en compte que cal remetre un formulari per cada centre de treball afectat.

A l’espera de la norma que reguli definitivament el procediment, les instruccions facilitades pel SEPE són:

Omplir la sol·licitud col·lectiva amb la informació relativa a l’empresa, la persona representant d’aquesta i les persones afectades per la suspensió o la reducció de jornada, així com les dades necessàries per al reconeixement de les prestacions que es recullen al model Excel (adjunt al final del text).

El formulari Excel conté dues pestanyes. En la primera hi ha les instruccions i en la segona les dades a omplir. Es poden afegir tants treballadors com sigui necessari a la part final.

S’ha d’incloure els treballadors en actiu en la data de suspensió o de reducció de jornada (no els que estiguin en IT, maternitat, paternitat, excedència).

El nom del fitxer Excel és el Codi del Compte de Cotització del centre de treball. (exemple: 0111010123456789).

Després, cal remetre l’arxiu Excel de sol·licitud col·lectiva a través del registre electrònic comú a la Direcció Provincial del SEPE a la província on estigui situat el centre de treball. (Per buscar aquesta informació pots teclejar la paraula “SEPE” al cercador de l’apartat “Organisme destinatari” del registre electrònic.)

La Direcció Provincial del SEPE i l’empresa podran acordar les formes d’enviament, com el correu electrònic i altres models d’enviament de dades, sempre que es garanteixi la seguretat de les comunicacions i es faciliti tota la informació necessària.

Posteriorment, s’haurà de remetre urgentment el certificat d’empresa de cada un dels treballadors, a través de certific@2, com és habitual.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.