Com ens pot ajudar la UE? FAQs del paquet europeu de recuperació

29 juliol 2020
 1. Què ha aprovat exactament la Unió Europea?

El passat 21 de juliol els caps de govern dels estats membres de la Unió Europea (UE) aprovaren un acord polític que inclou dos compromisos:

 • Un acord sobre el pressupost ordinari de la UE per al període 2021-27, conegut com “Multiannual Financial Framework” (MFF), dotat amb 1,074 bilions €.
 • Un acord sobre un fons addicional de 750.000 milions € (anomenat “Next Generation EU”) per a finançar la recuperació de la crisi de la Covid-19, que s’afegirà al MFF i es gastarà abans de final del 2023.

El text complet de l’acord es pot consultar en castellà aquí. 

 

 1. Com s’obtindran els nous recursos de la UE?

Tradicionalment la UE es finança amb alguns recursos propis, com un percentatge dels aranzels a la importació i de l’impost sobre el valor afegit (IVA), així com a través d’aportacions del estats membres.

Els recursos addicionals de 750.000 milions € s’obtindran per mitjà d’una emissió de deute de la Comissió Europea als mercats internacionals, un fet històric sense precedents a la UE.

Per tal d’atendre els interessos i el reemborsament d’aquesta emissió de deute, durant el 2021 la Comissió Europa haurà de concretar la creació dels següents nous recursos propis:

 • Taxa europea sobre els serveis digitals.
 • Taxa europea sobre els residus de plàstic no reciclable.
 • Ampliació a l’aviació i la nàutica del Sistema de Negociació d’Emissions de CO2.
 • Aranzel a la importació de productes intensius en CO2 (“border carbon adjustment mechanism”).

 

 1. Com es distribuiran els nous recursos de la UE?

L’acord polític del 21 de juliol preveu que els 750.000 milions € addicionals per a la recuperació econòmica es distribueixen de la següent manera:

 • 390.000 milions € (un 52%) en forma de transferències directes als estats membres, que no caldrà tornar.
 • 360.000 milions € (un 48%) en forma de préstecs als estats membres, que sí que caldrà tornar en un termini llarg, fins al 31 de desembre del 2058.

La distribució final dels nous recursos per a estats membres dependrà de l’impacte de la Covid-19 sobre les respectives economies durant el 2020, amb un topall del 0,6% del PIB anual.

En el cas d’Espanya, s’espera una injecció d’uns 140.000 milions €, a distribuir fins al 2023, repartida de manera molt similar entre transferències i préstecs.

Els nous recursos estaran condicionats a la presentació d’un Pla de Recuperació per part de cada estat membre, del qual en faran un seguiment anual els funcionaris de la Comissió Europea.

El Diagrama 1 mostra el funcionament dels nous recursos de la UE i del pressupost ordinari MFF.

 

 1. Per què ha estat difícil l’acord?

L’acord polític ha fet aflorar novament certes diferències nord-sud al si de la UE. Per una banda, països del sud com Itàlia i Espanya han estat els més afectats per la Covid-19 i, per tant, seran els principals beneficiaris dels 750.000 milions € addicionals.

Per altra banda, un seguit d’estats del nord europeu havien manifestat la seva oposició a l’emissió de deute mancomunat per part de la Comissió Europea i a la seva distribució en forma de transferències als estats membres.

Finalment s’assolí un acord per rebaixar la contribució d’aquests estats al MFF els propers anys a canvi del seu suport i se’ls ha permès una certa supervisió sobre el compliment dels plans de recuperació.

 

 1. Quins passos manquen a partir d’ara?

L’acord polític dels caps de govern (Consell Europeu) ha de ser traslladat en forma de propostes legislatives i aprovat pel Parlament Europeu durant el mes d’agost i primers de setembre.

Alguns estats membres també hauran de ratificar l’Acord per mitjà dels seus parlaments nacionals, en funció de les respectives exigències legals i constitucionals, durant el segon semestre de l’any.

En principi, el MFF i els recursos addicionals es començaran a desemborsar a partir del 2021, però els estats membres ja podran assumir compromisos de despesa al llarg del 2020.

 

 1. Com arribaran els recursos de la UE a les pimes?

A les properes setmanes s’hauran de concretar els detalls de les diferents línies de suport per a la recuperació de l’economia europea, que s’articularan a través d’un seguit de programes.

En alguns casos es tracta de programes ja existents i previstos al pressupost ordinari (MFF), que ara rebran una injecció addicional de recursos d’entre els 750.000 milions € aprovats. En altres casos són programes nous que es creen només per a la recuperació de la Covid-19, únicament amb els recursos extra aprovats.

Els diferents programes tenen determinats intermediaris, sovint governs estatals o regionals, que distribuiran els recursos a partir del primer Pla Estatal de Recuperació, aprovat per la Comissió Europea, i les seves derivades a escala regional i local. El Diagrama 2 en mostra el funcionament de cada programa.

 

 1. Quins seran els projectes prioritaris?

És important assenyalar que la UE pretén que el pressupost extraordinari impulsi una recuperació econòmica viable i faciliti un canvi estructural als estats membres. Per tant, l’objectiu no és tant el de donar suport a l’economia amb ajuts directes, sinó contribuir a la seva transformació.

En aquest sentit, els programes reforçaran amb especial èmfasi els dos tipus de projectes a les empreses, que han estat una prioritat de l’actual Comissió Europea:

 • La transició verda, és a dir, la posada en marxa d’estratègies d’economia circular, recuperació i reciclatge, protecció del medi ambient, productes i serveis sostenibles, etc.
 • La transició digital, és a dir, el desplegament de nous productes i serveis digitals, l’ús d’eines tecnològiques de treball, etc.

Tot i els tràmits que manquen per a la posada en marxa dels nous fons, convé que les empreses comencin a pensar en projectes de transició verda i/o digital que les puguin fer més competitives i els permetin optar als nous fons europeus.

 

Resum dels principals programes europeus relacionats amb el fons de recuperació

 

Programa

Pressupost total

Tipus de suport

Gestor/Intermediaris

Comentaris i possibilitats per a les empreses

 

Recovery & Resilience Facility (RRF)

672.500 milions €

Subvencions i préstecs

Estats membres i regions a través dels fons estructurals i altres instruments

Aquest programa representa el gruix dels nous recursos europeus i es gastarà en funció dels Plans de Recuperació presentats pels estats membres. Una part important es podrà destinar a donar suport a sectors especialment afectats per la Covid-19, però els detalls encara s’han de concretar.  

 

ReactEU

47.500 milions €

Subvencions

Estats membres i regions a través dels fons estructurals (FEDER, FSE,...)

Aquest programa pretén cobrir despeses extraordinàries derivades de la crisi de la Covid-19. S’espera que una part rellevant es destini a finançar l’extensió dels ERTO i la formació per a treballadors i aturats per mitjà de les polítiques actives d’ocupació. Per tant, serà un suport indirecte a les empreses.

 

Horizon Europe

75.900 milions €

Subvencions i participació en el capital d’empreses

European Innovation Council (EIC) i CDTI

El gran programa europeu de suport a la innovació Horizon 2020 (ara Horizon Europe) s’ha vist ampliat amb 5.000 milions € del fons de recuperació i continua essent l’instrument més adient per a les pimes innovadores. L’antic SME Instrument ha estat substituït pel suport de l’European Innovation Council (EIC) en forma de subvencions i sobretot de participació a les empreses com un capital risc.

CDTI distribueix alguns dels instruments de suport al conjunt d'Espanya.

 

InvestEU (*)

75.000 milions €

Préstecs i avals

Banc Europeu d’Inversions (BEI), bancs i altres intermediaris financers, com és el cas de l’ICO o l’ICF.

Aquest programa és hereu de l’antic “Pla Juncker” i preveu avals de la UE a entitats financeres per a donar préstecs a empreses en condicions favorables. En aquest període pressupostari s’encoratja les entitats financeres no bancàries a esdevenir també intermediàries.

 

Just Transition Fund

10.000 milions €

Subvencions i préstecs

Estats membres i regions a través dels fons estructurals i altres instruments.

Aquest programa dona suport a regions especialment afectades per la transició verda, a causa de la seva dependència de certes activitats contaminants. En el cas espanyol, es preveu que els recursos es destinin sobretot a les regions mineres.

 

RescEU

1.900 milions €

Compra pública

Estats membres i Comissió Europea

Creat a l’origen per atendre desastres naturals com els incendis i terratrèmols, aquest programa s’ha ampliat ara a les crisis sanitàries i preveu la compra de productes sanitaris d’emergència per part de la UE. Pot esdevenir una oportunitat per a pimes fabricants de material mèdic i sanitari.

 

 

(*) Nota: el pressupost del programa InvestEU, així com els programa EU4Health i Solvency Support Instrument, proposats per la Comissió Europea, no s’han confirmat a l’acord polític del 21 de juliol, però el Parlament Europeu ha manifestat la seva voluntat que siguin inclosos al pressupost final ordinari i extraordinari.

 

PIMEC seguirà informant sobre els programes i instruments de suport a pimes derivats de la UE a mesura que es vagin concretant en les properes setmanes.

 

Per a més informació:

Delegació de PIMEC davant la UE

Rue Belliard 40

1040 Brussel·les

europa@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.