La clàusula que incorpora una comissió d’obertura en els préstecs hipotecaris és abusiva, segons el Tribunal de Justícia de la Unió Europea?

19 maig 2023

Des dels darrers anys el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) s’ha convertit en un dels actors principals a l’hora d’interpretar la normativa europea vinculada al consumidor. Especialment en matèria de contractes bancaris.

D’aquesta manera, la Directiva 93/13 del Consell de 5 d’abril de 1993, sobre clàusules abusives en els contractes celebrats amb consumidors ha estat objecte d’interpretació per part del TJUE, en moltes ocasions.

El passat 16 de març de 2023 el TJUE s’ha tornat a pronunciar, en l’assumpte C-565/21, sobre el caràcter abusiu de la clàusula que incorpora una comissió d’obertura en els préstecs hipotecaris.

Què ha dit el TJUE?

En primer lloc, una primera qüestió que ha resolt el Tribunal Europeu és determinar que la clàusula que estableix una comissió, que retribueix els serveis relacionats amb l’estudi, la concessió o tramitació del préstec o crèdit hipotecari no pot considerar-se una clàusula que forma part d'“objecte principal de contracte”, als efectes de l’article 4.2 de la Directiva europea.

És a dir, el TJUE entén que aquesta clàusula d’obertura de comissió té caràcter accessori i no forma part de l’objecte principal del contracte que només quedaria definit per al reemborsament del principal rebut en el marc del préstec hipotecari i els interessos.

En segon lloc, el Tribunal Europeu ha conclòs que el consumidor ha de poder avaluar les conseqüències que suposa pagar una comissió d’obertura. En aquest sentit, el Jutge competent haurà de verificar -revisant els fets- que: 1) el consumidor ha tingut l’oportunitat de valorar les conseqüències econòmiques d’aquesta clàusula de comissió per obertura; 2) no hi ha hagut solapament entre les diferents despeses del contracte o entre els serveis que el consumidor hagi pogut pagar.

D’aquesta manera, el Tribunal Europeu reconeix el dret del consumidor a què el Jutge competent faci un control efectiu d’aquest tipus de clàusules, d’acord amb la Jurisprudència del TJUE, ja que no es pot considerar que la clàusula de comissió d’obertura compleixi automàticament l’exigència de transparència, que recull la Directiva 93/13.

Així doncs, aquesta nova resolució del Tribunal Europeu haurà de ser tinguda en compte pels Tribunals espanyols d’acord amb el principi de primacia de les normes comunitàries, que permet resoldre els possibles conflictes entre la norma de Dret Comunitari i la legislació nacional interna de cada estat membre de la Unió Europea.

Vols assessorament en matèria de contractació bancària? En tot cas, des del Departament Jurídic de PIMEC us podem ajudar https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/serveis/assessoria-juridica

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.