Canvis en les devolucions de prestacions indegudes per als autònoms

10 novembre 2023
El nou decret permetrà fraccionar el pagament de les prestacions indegudes en cinc anys.

El Govern estatal està preparant un nou decret que introdueix canvis en la fórmula per retornar a la Seguretat Social les prestacions indegudes i permetrà als autònoms fraccionar el pagament de les mateixes a la Seguretat Social. Aquest canvi en el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social afectarà les persones autònomes i busca facilitar la devolució de prestacions indegudes i l'aportació de dades a la Tresoreria. A partir de la seva aprovació en el Consell de Ministres i publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), els autònoms podran fraccionar el pagament en un període de cinc anys, amb una quantitat mínima mensual de 100 euros.

Com podran els autònoms fraccionar aquestes devolucions de cobraments indeguts a la Seguretat Social?

La Seguretat Social confirma que, a través de la seva TGSS, únicament serà possible permetre que es fraccionin les devolucions dels cobraments indeguts quan es produeixi la falta d'ingrés de l'import corresponent, un mínim de 100 euros, a tres terminis de fraccionament concedits, en lloc de quan concorri la falta de pagament d'un sol dels terminis, tal com estableix la regulació vigent.

Aquesta mesura proporcionarà major flexibilitat als treballadors per compte pròpia per complir amb les seves obligacions financeres.

 

Més informació: sballell@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.