Canvi interpretació FOAP, flexibilització de la formació, i actualització al registre d’entitats de formació

17 novembre 2020

PIMEC Formació i Ocupació informa de les darreres novetats que has de tenir en compte si ets una entitat de formació per a l’ocupació:

- Canvi criteri xifra negoci per FOAP: PIMEC va advertir al SOC sobre una qüestió introduïda al text de la convocatòria FOAP 2020, amb relació al còmput per determinar la xifra de negoci. Concretament ens referim a l’art. 7.2.) No computen per al càlcul d'aquesta xifra les subvencions rebudes.  En aquest sentit, el SOC ens ha confirmat que es tracta d’una errada que ha esmenat via DOGC, quedant doncs amb la mateixa interpretació que en convocatòries anteriors: “Computen per al càlcul d'aquesta xifra les subvencions rebudes”.

-Resolució Mesures Flexibilització: S’han publicat al DOGC les mesures per flexibilitzar la impartició presencial de la formació professional per a l'ocupació promoguda o autoritzada pel SOC, mitjançant l'aula virtual o la modalitat de teleformació, mentre durin els efectes de la pandèmia. Aquestes mesures permeten impartir mitjançant l'ús d'una aula virtual, considerant-se en tot cas com a formació presencial. Inclou la possibilitat d’impartir els certificats de professionalitat, en part o completament, mitjançant l'ús d'aula virtual; mesures per substituir el mòdul de formació pràctica en aquells casos en què no existeixi la impossibilitat de realitzar-lo de manera efectiva; i permet combinar l'aula virtual i la formació presencial, fins i tot en una mateixa sessió; entre altres mesures. També poden acollir-se a aquestes mesures les accions formatives conduents a CP d’àmbit privat.

-Actualització Registre de Centres. Posem a la vostra disposició la guia amb tota la informació per tal que pugueu realitzar l’actualització del vostre centre segons els requisits de la Nova Ordre TMS/369/2019, de 28 de març, que regula el Registre Estatal d'Entitats de Formació  i inscripció de les entitats de formació per a impartir especialitats formatives incloses en el Catàleg d'Especialitats. El termini per a l’actualització al nou registre s’ha ampliat en 3 mesos, respecte al que disposa l’Ordre. Per tant, a partir de l’1 de juliol de 2021 no podran romandre en el citat registre aquells centres que no hagin completat les seves dades de conformitat amb l'indicat en l’esmentada Ordre.

 

RESOLUCIÓ TSF/2867/2020, de 12 de novembre, per la qual s'adopten mesures excepcionals per a la flexibilització de la impartició presencial de la formació professional per a l'ocupació.

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/2866/2020

Nota informativa sobre l’actualització de dades en el registre d’entitats de formació del SOC en la modalitat presencial