Els canals de denúncia

15 maig 2023

Un cop aquest passat 21 de febrer es va publicar en el BOE la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, va començar el compte enrere per a moltes empreses a fi de disposar d’un Sistema Intern d’Informació que inclou el Canal intern (també conegut com a Canal de denúncies o Canal ètic) en els terminis que marca la llei.

Quines són les dates límit i a quines empreses afecta?

El 13 de juny de 2023 és la data límit per a disposar del canal per a:

·         Les empreses amb 250 o més persones treballadores.

·         Independentment del nombre de persones treballadores, les empreses que entrin en l'àmbit d'aplicació dels actes de la UE en matèria de serveis, productes i mercats financers, prevenció del blanqueig de capitals o del finançament del terrorisme, seguretat del transport i protecció del medi ambient a què fa referència l'annex de la Directiva (UE) 2019/1937.

·         Els partits polítics, els sindicats, les organitzacions empresarials i les fundacions creades per uns i altres, sempre que rebin o gestionin fons públics.

L'1 de desembre de 2023 és la data límit per a disposar del canal per a:

·         Les empreses d’entre 50 i 249 persones treballadores que encara no hi estiguessin obligades.

Hi ha un règim sancionador per incompliment?

La sanció a l’empresa per una infracció molt greu (entre les quals figura no disposar del canal) pot arribar a 1.000.000 €, amb la possibilitat de la prohibició d'obtenir subvencions durant un termini màxim de 4 anys i de contractar amb el sector públic durant un termini màxim de 3 anys.

Quins són els elements més rellevants a què obliga la llei?

Centrats en les característiques del sistema, de manera molt resumida són els següents:

·         S’ha de nomenar una persona alta directiva de l’empresa com a “responsable del sistema intern d’informació”.

·         El sistema ha de ser segur i garantir la confidencialitat, i impedir que hi pugui accedir personal no autoritzat.

·         S’han de permetre les comunicacions anònimes (i hi ha d’haver la possibilitat de mantenir la comunicació).

·         El canal ha d'estar obert no només a qualsevol persona treballadora de l’empresa, sinó a clients, proveïdors i fins i tot tercers que tinguin coneixement de qualsevol il·lícit penal, laboral o administratiu que s'hagués comès. De fet, s’ha d’informar de la disponibilitat del canal a la pàgina web de l’empresa.

·         Ha d’integrar els diferents canals interns que pot haver-hi a l’empresa.

·         S’ha d’enviar justificant de recepció de la comunicació a l'informant, en el termini màxim de 7 dies naturals.

·         Es preveu un termini màxim de 3 mesos per donar resposta a les actuacions de recerca, termini que es pot ampliar a 3 mesos més en casos d’especial complexitat.

·         Es prohibeix qualsevol classe de represàlia sobre la persona informant (i també hi ha presumpció d’innocència per a la protecció de les persones afectades).

Davant d’aquesta nova realitat, PIMEC us ajuda amb la seva proposta de canal https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/serveis/assessoria-juridica/co-resol-un-canal-denuncies-segur-confidencial que permet no només complir amb tots els requisits legals, sinó també fer-ho de manera molt ràpida i econòmica, la qual cosa representa un pas endavant en matèria de millora de l’ètica i la reputació.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.