Bases reguladores dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos com a conseqüència de la crisi sanitària

06 juliol 2020
Els ajuts busquen compensar la pèrdua d'ingressos atesa la dificultat que troben els productors de comercialitzar els seus productes.

S’ha publicat en el DOGC l’ORDRE ARP/108/2020, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, atesa la dificultat que troben els productors de comercialitzar els seus productes frescos peribles i els productes elaborats, així com els productes transformats de fruita i horta, els productes lactis, l'oli d'oliva verge i la mel a través de determinats canals vinculats a la restauració, les fires i la restauració col·lectiva. D'altra banda, davant la necessitat que tenen els col·lectius en perill d'exclusió social d'aquest tipus d'aliments, cal buscar sinergies en ambdues bandes.

L’objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és compensar els productors agraris per la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament dels canals de comercialització HORECA de productes peribles i d'altres, com a conseqüència de la crisi sanitària de la covid-19, d'acord amb la Comunicació de la Comissió Europea - Marc temporal relatiu a les mesures d'ajut estatal destinades a donar suport a l'economia en el context de l'actual brot de la covid-19, que permet atorgar subvencions, bestretes reemborsables, garanties, préstecs i aportacions de capital, fins a una quantitat acumulada de 100.000 euros per cada empresa dedicada a la producció agrícola primària.

 Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones productores, físiques o jurídiques.

 Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s'han de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/, d'acord amb el procediment establert en l'annex 2, i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DARP.

Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus.

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.