Bases reguladores de la convocatòria d’ajuts a la millora de la competitivitat de pimes del sector industrial i de serveis

25 maig 2022
S’han publicat les bases reguladores de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, d’ajuts a la millora de la competitivitat de pimes del sector industrial i de serveis a la producció en un entorn afectat per la COVID-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de digitalització.
 
Se subvenciona l’adquisició de maquinària nova o equipament avançat necessari per a la implementació de projectes de transformació digital de la indústria 4.0 dins les següents tecnologies:
 • Projectes que incorporin tècniques amb big data o analítica avançada
 • Projectes de fabricació additiva
 • Projectes de robòtica avançada i col·laborativa
 • Projectes d’industrial internet of things
 • Projectes d’intel·ligència artificial
 • Projectes de sistemes ciberfísics 
 • Projectes de realitat virtual i augmentada
 • Projectes de bessons digitals
 • Projectes que requereixin tècniques de computació i simulació quàntica
 • Projectes orientats a implementar mesures de ciberseguretat
 • Projectes que requereixin l’ús de fotònica
 
L’import mínim del projecte subvencionable serà de 50.000 €. Els projectes subvencionats es podran executar entre el primer dia hàbil de l’exercici de publicació de la convocatòria i el darrer dia hàbil del segon trimestre de l’any següent al de la publicació de la convocatòria.
 
La subvenció serà de fins a un 20% de la inversió elegible, amb un màxim de 50.000 €/projecte.
 
La convocatòria està pendent de publicació.
 
Si necessiteu suport us podeu dirigir a: Laura Garcia. lgarcia@pimec.org
 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.