Bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats d’oci nocturn

18 gener 2022
Resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats d’oci nocturn, afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la covid-19 (5a convocatòria).

Finalitat de la subvenció:

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) ha aprovat les bases reguladores en l’àmbit de les activitats d’oci nocturn (5a convocatòria), amb la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats, davant la situació de tancament que ha comportat la Resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Beneficiaris:

Els professionals autònoms i pimes titulars d’un establiment d’oci nocturn, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, i que han estat obligades a tancar els seus espais.

Queden excloses com a beneficiàries les empreses que es troben participades en més d’un 50% per capital públic, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials. També queden exclosos els establiments d’activitats musicals de règim especial i els establiments públics amb reservats annexos.

Consulta aquí els requisits específics que han de tenir les persones beneficiàries.

Procediment de sol·licitud i documentació:

La sol·licitud s’haurà de presentar telemàticament a través d’un model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a la seu corporativa del Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Treball (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

La sol·licitud inclourà la declaració responsable del compliment dels requisits específics de la convocatòria.

Quantia:

La quantia de la subvenció consistirà en una aportació única amb una quantia màxima de:

  • 15.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors.
  • 50.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de menys de 1.300 persones.
  • 120.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de 1.300 persones o més.

Es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que hagin tingut de mitjana l’any 2019, segons les dades que constin a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

  • Inici de l’activitat el 2020: es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que hagin tingut de mitjana des de la data d’inici fins al 14 de març de 2020.
  • Inici de l’activitat més tard del 14 de març de 2020 o durant el 2021: es tindrà en compte el nombre de persones que hagin tingut de mitjana durant els mesos que han estat oberts.

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent (convocatòria pendent de publicació al DOGC).

Enllaços d’interès:

 

Més informació:

Joan Farres

jfarres@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.