Baròmetre de les PIMES de la UE: creixement de les pimes estabilitzat en nivells elevats

20 març 2018
El Baròmetre PIME d’UEAPME mostra nivells rècord de confiança, tot i que el creixement ha perdut impuls i el Brexit encara és ben present.

La presidenta de UEAPME, Ulrike Rabmer-Koller, ha presentat l'últim Baròmetre de les PIMES als líders de les institucions europees a la Cimera social tripartida. Gràcies a la forta demanda interna, les pimes van mantenir alts nivells de confiança cap a l'entorn empresarial actual i esperen un futur d'estabilitat. Com a resultat, l'índex de clima de les PIME ha augmentat a 81,6 punts, el nivell més alt registrat. Tot i les recents millores en les perspectives econòmiques del sud d'Europa, la divisió nord-sud persisteix, mentre que la incertesa sobre el Brexit amplia la bretxa entre el Regne Unit i els seus socis pròxims. Tots els sectors mostren un creixement estable, amb xifres positives d'inversió i ocupació. No obstant això, el creixement va perdre impuls en comparació amb el semestre passat, especialment en la construcció i els serveis personals, fet que pot ser un primer signe d'escassetat de mà d'obra per a algunes qualificacions.

"El nostre últim Baròmetre de les PIMES mostra millores contínues per a les PIMES europees en el segon semestre de 2017 i transmet senyals encoratjadors d'estabilitat per al futur", ha afirmat la presidenta Ulrike Rabmer-Koller en la presentació del Baròmetre de les PIMES 2018/H1 . No obstant això, "encara persisteix una bretxa significativa en el sentiment econòmic entre el nord i el sud d'Europa, mentre que les negociacions actuals sobre el Brexit, amb dubtes sobre el seu resultat, creen una atmosfera d'incertesa econòmica i distancien el Regne Unit i els seus socis propers de la resta d'Europa".

Els resultats sectorials transmeten un missatge d'estabilitat amb alts nivells d'acompliment, tot i les expectatives incomplertes del semestre anterior: com ha explicat la Sra. Rabmer-Koller, "els resultats molt positius obtinguts en el primer semestre de 2017 van generar expectatives massa optimistes per al futur. En canvi, les PIMES encara han pogut assolir resultats sense precedents, però la seva dinàmica va perdre impuls".

Les condicions econòmiques generals favorables no han afectat tots els sectors de manera uniforme. De fet, la Sra. Rabmer-Koller ha destacat que "els sectors que depenen en gran manera de la demanda interna, és a dir, la construcció i els serveis personals, han tingut un grau d'acompliment més moderat en comparació amb els serveis empresarials i els sectors manufacturers, que depenen més de la situació econòmica mundial". A més, tots dos són sectors bastant intensius en mà d'obra i depenen de treballadors qualificats de baixos a mitjans.

Per mantenir la recuperació econòmica en curs i donar suport al creixement i l'estabilitat de les PIMES, la Sra. Rabmer-Koller ha posat èmfasi en el fet que la propera generació de programes europeus s'hauria de centrar en el creixement i la competitivitat, àmbits on "especialment les PIMES necessiten suport per posar-se al dia amb la digitalització i reflotament dels seus negocis." A més, ha subratllat la necessitat de més millores en l'entorn regulador i les inversions per tancar la bretxa d'habilitats, i ha demanat als "líders europeus que garanteixin la claredat legal i normativa sobre el Brexit, per tal de posar fi a l'actual incertesa per a les empreses".