Autoritzacions de retorn als estrangers durant l’estiu de 2015

08 juliol 2015

D’acord amb la nota informativa 2/2015, de data 12 de juny, emesa per la Delegació del Govern a Catalunya, les instruccions per a les autoritzacions de retorn durant l’estiu 2015 seran les següents:

  1. Amb caràcter general es continuaran emetent autoritzacions de retorn als estrangers que tinguin en tràmit la renovació de la seva autorització de residència i reuneixin la resta de requisits reglamentaris per obtenir l’autorització de retorn.
  2. Excepcionalment, des del 15 de juny fins el 30 de setembre de 2015, es podrà autoritzar l’entrada als estrangers que es presentin en un punt fronterer del territori nacional, aeri, terrestre o marítim i acreditin estar en possessió de:
    1. Passaport o document de viatge en vigor
    2. Autorització de residència vençuda
    3. Sol·licitud de renovació de l’autorització
  3. Els estrangers que viatgin per via aèria i es trobin en qualsevol de les situacions esmentades al punt 1, hauran d’obtenir l’autorització de retorn amb la finalitat d’evitar que les companyies aèries es neguin a transportar, des dels diferents aeroports d’origen fins a Espanya, aquells estrangers que no acreditin estar en possessió d’autorització de residència en vigor o de l’autorització de retorn.

Cal recordar que, amb motiu de la modificació del Reglament 562/2006, de 15 de març, pel qual s’estableix el Codi de Fronteres Schengen, l’autorització de retorn tan sols serà un document vàlid per creuar la frontera a través dels punts fronterers espanyols i no a través dels punts de qualsevol altre Estat de l’espai Schengen.

  1. El que s’ha exposat anteriorment és d’aplicació als estrangers titulars d’autoritzacions d’estada per estudis (targeta d’estudiant), per a la qual s’hagi sol·licitat la renovació, i a aquells que l’hagin sol·licitat per primera vegada i els hagués estat expedit el visat corresponent específicament per a estudis.

Més informació:

DEPARTAMENT JURÍDIC I LABORAL

Sra. Itziar Ruedas

Telèfon: 93 496 45 00

Correu electrònic: iruedas@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.