Autònoms amb discapacitat sobrevinguda: Nou criteri sobre els beneficis a la quota de la Seguretat Social

26 setembre 2019

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha establert criteris interpretatius sobre l'abast i l’aplicació de les noves disposicions legals en matèria de beneficis en les quotes a la Seguretat Social de treballadors autònoms amb discapacitat sobrevinguda, conseqüència dels canvis introduïts pel Reial decret llei 20/2018, de 28 de desembre, que reformava l'Estatut del Treball Autònom (Llei 20/2007).

Fins a aquest canvi legal, proposat pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), els treballadors que adquirien una discapacitat sent ja autònoms no tenien dret a acollir-se a cap reducció en les seves quotes socials. Per contra, les persones amb discapacitat prèvia que es constituïen com a autònoms sí que podien acollir-s’hi.

El propòsit d'aquesta reivindicació és que es creï un autèntic marc públic d'incentius, tant reguladors com de suport, al treball autònom d'aquests professionals.

En què consisteix la bonificació per discapacitat?

La bonificació a la qual poden accedir aquestes persones amb discapacitat s'aplica en la seva cotització durant cinc anys en dos trams: un, durant 24 mesos, en què la tarifa plana és de 60 euros; l’altre, durant els 48 mesos següents, amb una reducció del 50% de la quota mínima.

ACLARIMENT DE CRITERIS

El document de criteris interpretatius de la TGSS distingeix segons la casuística i enumera diversos supòsits de fet, formulant una directriu per a cada un d'ells.

Quan l'activitat per compte propi s'ha iniciat abans l'1 de gener de 2019 i la discapacitat s'ha reconegut després d'aquesta data

  • Es reconeix a l'autònom el dret a gaudir dels beneficis, encara que la discapacitat s'hagi reconegut a posteriori de l'inici de l'activitat.

Quan l'activitat per compte propi s'ha iniciat abans l'1 de gener de 2019 i la discapacitat s'ha reconegut abans d'aquesta data

  • No se li reconeix a l'autònom el dret a gaudir dels beneficis si l'activitat per compte propi s'ha iniciat abans l'1 de gener de 2019, però la discapacitat se li reconeix després de l'inici de l'activitat.

SUPÒSITS VARIS

Reconeixement posterior de la discapacitat havent gaudit d'altres beneficis de la Seguretat Social

Un altre cas és quan el treballador ha gaudit dels beneficis del Règim Especial del Treball Autònom (RETA) i amb posterioritat se li reconeix la discapacitat; en aquest supòsit es reobre nou dret a percebre els beneficis, cosa que té tot el sentit ja que respon a una situació diferent (ara derivada de discapacitat).

Tarifa plana diferent de la discapacitat

  • La TGSS també estableix criteris per al cas que el treballador gaudeixi de tarifa plana per a treballadors que causin alta inicial o que no haguessin estat d'alta en els 2 anys immediatament anteriors al RETA, i mentre estigui en aquesta situació se li reconeix la discapacitat. Quan es doni aquest supòsit, podrà acollir-se a un nou benefici sobre la base de la discapacitat, i s’extingeix l'anterior.

 

  • Per al cas que el treballador gaudeixi de tarifa plana diferent de la discapacitat com, per exemple, sobre la base de víctimes de violència de gènere i mentre estigui en aquesta situació, se li reconeix la discapacitat, es reobre nou benefici i s’extingeix l'anterior.

Ambdues situacions són correctes, ja que responen a supòsits diferents.

Des de PIMEC Autònoms valorem positivament el criteri interpretatiu de la TGSS, que aporta claredat i seguretat, de manera que a partir d’ara es farà més fàcil l'accés a aquests beneficis i s’afavorirà el manteniment de les persones que adquireixen una discapacitat en el treball autònom que ja exercien.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.